Ett lyckat projekt om man får tro kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

– Norrköping har blivit lugnare och dessutom är de flesta av deltagarna självförsörjande, en polis sa till mig att det inte varit så här lugnt i Norrköping på tio år. Nu är det viktigt att vi håller i det som funkat bra och jobbar ännu mer förebyggandet så att vi kan stoppa tillflödet av grovt kriminella som sättar klorna i andra, säger han.

Också kommunalrådet Karin Jonsson (C), ser projektet som lyckat, även om man inte gjort någon slututvärdering. En fortsättning av projektet har man inte diskuterat trots att det fanns 1 miljon kronor avsatt i budgeten som togs i måndags för socialt företagande.

– Men det var ju ett treårigt projekt och ett projekt ska inte fortsätta i all evighet och de pengarna var inte bara för iCreate, säger hon.

Projekt som anses lyckade permanentas ju ofta, varför inte i det här fallet?

– Vi har inte haft uppe den frågan, säger Karin Jonsson.

Hon anser dock att det vore bra om någon utomstående gjorde slututvärderingen.

– Gärna någon på universitetet så att kommunen inte utvärderar sig själv, säger Karin Jonsson.

Enligt vad Karin Jonsson vet så är det inte bara kommunens del i projektet som inte får någon fortsättning.

– Vad jag har hört så har de börjat avveckla sin egen verksamhet.

Också hon kan tänka sig att kommunen stöder liknande projekt i framtiden, trots avsaknaden av insyn.

– Mycket inom den sociala apparaten har allmänheten aldrig någon insyn i, men vi behöver evidensbaserad utvärdering som visar på nyttan, säger Karin Jonsson.

Moderaten Sophia Jarl har hela tiden varit starkt kritisk till kommunens del i projektet och hon är glad att det nu avslutas.

– Det här är första gången jag får information om att projektet inte ska fortsätta. Givetvis blir jag nyfiken på vad Kvartetten ska hitta på eftersom de under hela projekts gång har beskrivit verksamheten som unik, viktig och lyckosam. Men nu kan vi istället satsa pengar på evidensbaserad brottsbekämpning där polisen tillåts vara med, säger hon.

När det gäller de kommunala kostnader för projektet ser Karin Jonsson det som ett jätteplus.

– Ta till exempel fängelsekostnader som sparats in, deltagarna är ju inte längre kriminella och har inte dömts under den här tiden.

I mars ska en slutrapport lämnas in till kommunen.

Läs mer:Mer pengar till iCreate

Läs mer:iCreate utan avtal

Läs mer:iCreate kan få nytt avtal

Läs mer:Kriminell fick resa till Australien

Läs mer: Längtan efter ett vanligt Svenssonliv

Läs mer:iCreate-avtalet skrivs om

.