– Jag ser att det står iCreate i min kalender men jag vet inte vad det handlar om. Jag går på de mötena som min sekreterare har bokat in mig på.

Det var 2016 som projektet, som delfinansieras av kommunen blev känt, efter att Folkbladet avslöjade att en polis hamnat i bakhåll, hållits fast och fått cigaretter kastade emot sig, när han skulle gripa en 20-årig man misstänkt för narkotikabrott. 20-åringen visade sig var deltagare i projektet. Kommunen kritiserades hårt dels för att finansiera fortsatt kriminalitet, men även för vilken roll man hade i projektet i och med att man satt i styrgruppen. Avtalet skrevs om och kommunen skulle få kontinuerliga redovisningar av verksamheten.

Men så framkom det att dåvarande projektledare - pastor Henrik Lindmark och undertecknare av avtalet Patric Hedén misstänktes för ekonomisk brottslighet i Vinyard Norden och en intern utredning tillsattes i trossamfundet. Men polisanmäldes inte. Däremot så beslöts det att eftersom de båda var under utredning tillsätta nya externa ägare.

Henrik Lindmark begärde i februari ett av sina bolag i konkurs, Folkbladet har sökt honom för att reda ut hans medverkan i iCreate och det bokföringsbrott han dömdes för i november, men utan att nå honom. Däremot fick vi tag i Patric Hedén, numer suppleant i styrelsen. Han anser det märkligt att varken kommundirektören eller handläggaren av ärendet Veronica Höijer, vet vem de ska träffa på mötet i kväll och hur företagsstrukturen ser ut.

– Henrik Lindmark har aldrig varit ägare till iCreate i alla fall, i övrigt pratar vi inte med media. Det är en policy vi tagit efter alla negativa skriverier kring projektet, säger han.

De två verksamhetsrapporter som inkommit ger inte en särkilt tydlig bild av vad och när saker har hänt. De går dessutom delvis parallellt med varandra tidsmässigt och under den detaljerade redovisningen saknas tid för de olika utgifterna och man har olika rubriker för de olika posterna i rapporterna, vilket gör att det inte gå att utläsa korrekt.

– Vi skrev ju om avtalet då på hösten 2016 och uppföljningen blev lite konstig med två tätt följande rapporter, säger Veronica Höijer, områdesutvecklare på Norrköpings kommun.

Men är det inte en brist att man inte kan utläsa exempelvis kostnaderna på rätt sätt?

– Vi får titta över det och följa upp, så får jag återkomma, jag har inga svar om det eller ägarförhållandena i iCreate, säger Veronica Höijer.

Läs mer: Polis attackerad och fasthållen

Läs mer: Avtalet skrivs om

Läs mer: Ett riskprojekt är att våga

Läs mer: Pastorn berättar