– Utvärderingen är undermålig och det framgår inte vilken vinst verksamheten är för kommunen och samhället, istället låter man företaget granska sig själva. Som det är nu så avlönar kommunen ex-kriminella ungdomar för att inte vara kriminella istället för att de som begått brott ska straffas och sedan ha samma förutsättningar som laglydiga ungdomar, det är orättvist mot dem som skött sig, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Det råder helt olika åsikter om det mesta mellan Sophia Jarl och kommunstyrelsens ordförande kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) när det gäller iCreate och projektet Stepping Stone, där deltagarna är ungdomar som själva valt att vara med för att få chansen att komma bort från kriminalitet.

För Sophia Jarls del handlar mycket om att polisen hålls utanför verksamheten och att insynen och transparensen inte finns.

Artikelbild

| Sophia Jarl (M) vill att samarbetsprojektet avslutas omedelbart.

– Kommunen kan ju inte säkerställa att deltagarna inte fortsätter vistas, eller är aktiva, i kriminella kretsar. Meningen med projektet var ju från början att de skulle våga ta avstånd för att istället kunna börja studera eller arbeta.

Enligt Lars Stjernkvist (S) är det företagets ansvar att verksamheten fungerar.

– Så länge de ger den effekt vi vill och deltagarna lämnat kriminaliteten bakom sig är det värt att fortsätta.

Kommunen lägger sig helt enkelt inte i verksamheten så länge projektet visar resultat.

Artikelbild

| Lars Stjernkvist (S) menar att resultaten är så goda att projektet fortsatt får kommunalt stöd.

Efter att projektet kritiserats, eftersom en av deltagarna fortsatte begå brott, hoppade sponsorer av och efter en misstänkt förskingring där de båda personerna som från början drev projektet var inblandade, där det inte framkommit vad som hände eftersom det inte gjordes någon polisanmälan, drivs nu Stepping Stone och iCreate bara av en av de personer som var med från början. Patric Hedén utför nu alla de tjänster som tidigare köptes in.

Det kan handla om utbildning, behandlingsinsatser och terapi, men vilken utbildning eller legitimation han har vet inte Lars Stjernkvist.

– När det gäller utbildning för exempelvis de som jobbar på HVB-hem eller de som arbetar som socialsekreterare med utredningar och så vidare så är det märkligt att man inte följer de lagkraven här. Inspektionen för vård och omsorg, IVO är noga med betydelsen av utbildning så varför frågar inte kommunen om lagkraven här, men det är väl för att det gått prestige i projektet, säger Sophia Jarl (M).

Stepping Stone som är ett pilotprojekt, men hur länge vet ingen.

– Det är en jätteintressant fråga. Vi har sällan ork, kraft och resurser att effektutvärdera, vilket vi borde göra oftare och om det skulle gjorts i det här fallet så skulle det ha gjorts från början. Nu har vi halvårsavstämningar och beroende på personerna som deltar och leder verksamheten kan den ju förändras snabbt och då får vi ta nya beslut, säger Lars Stjernkvist (S).

Som politiker har Lars Stjernkvist under många år följt avhoppar/stödverksamhet där han tyvärr upplevt återfallen i kriminalitet som hög, men menar att Stepping Stone hittills fungerat väldigt bra.

– Än så länge har de nått ett imponerande resultat med jobb, studier och ett lagligt liv.