De är alla tre engagerade i teknikintensiva bolag; Meta Ryderstedt som styrelseordförande i Alltransport, Ronny Fyhr som vd för Renall och Kjell Johnson-Branzell som styrelseordförande och vd för Johsjö. De reagerade när kommunen, genom bolaget Nodra, valde att hämta hem en del av sophämtningen vid årsskiftet efter att entreprenören varnade om konkurs. När det sedan blev känt att Nodra vill ta över all sophämtning när avtalet med den andra entreprenören löper ut, blev reaktionen än starkare:

– Vad vill kommunen? Duger vi inte längre? Underskatta inte folk som finns i den här kommunen, säger Meta Ryderstedt.

Läs mer: Nodra tar över Ragn-Sells.

Nu ska sägas att ingen av dessa tre berörs direkt av sophämtningen i Norrköping. Men oron finns där ändå för vad som kan komma att hända i framtiden:

– Indirekt kan det bli så att vi berörs om man väljer att ha fler verksamheter i egen regi. Det är ingen politiker som jobbar för att lägga ut verksamheter på entreprenad. När ingen politiker jobbar för oss och sätter ned foten, får väl vi göra det, Ronny Fyhr.

Verksamheterna i deras företag kräver stora investeringar, oftast i mångmiljonklassen. Att inte veta vad politikerna vill gör det svårt att planera för framtiden och våga investera.

– Det känns som om besluten är lite aktivitetsstyrda. Bland oss som ska göra stora investeringar finns en oro. En bil kanske kostar tre till fem miljoner kronor och får man inga uppdrag går det snabbt nedåt. Vill ni ha mer i egen regi så tala om det då, säger Meta Ryderstedt.

– Vi efterfrågar inriktningsbeslut från politiken: vad vill ni?, fortsätter Ronny Fyhr.

Läs mer:"Finns förtroendekris".

Kjell Johnson-Branzell anser att politikerna har en grumlig attityd, att det som företagare inte går att utläsa vad det finns för vision för framtiden.

– Man säger man en sak och gör en annan; man säger att man jobbar för näringslivet och är en företagarvänlig kommun, samtidigt som man väljer att ta över sophämtningen, exemplifierar han.

När det gäller sophanteringen ifrågasätter de hur det gått till när Ragn-Sells tilldelades uppdraget.

– Vi tror att Ragn-Sells räknat för lågt på det här, och kommunen gick på de som lade lägst anbud. Sen ser Ragn-Sells att det inte går längre, att de går back flera miljoner, och då står bara kommunen där och tar emot dem, säger Ronny Fyhr.