Den 1 januari valde alltså Ragn-Sells KommunPartner AB att överlåta sin verksamhet i Norrköping till det kommunala bolaget Nodra AB (förut Norrköping Vatten och Avfall), detta på grund av omstruktureringsbehov. Det innebär att från årsskiftet är det Nodra som nu hämtar hushållsavfall från omkring 20 000 villa- och fritidskunder i egen regi. I denna process har personalen från Ragn-Sells gått över till Nodra.

– Det är viktigt både för medarbetarna och för våra kunder att vi har gått i mål och kan välkomna medarbetarna till Nodra redan från årsskiftet, säger Henrik Peterson, vd på Nodra AB i ett pressmeddelande.

Nodras har en långsiktig plan att driva en större del av insamlingsverksamheten i egen regi.

– Det känns spännande att göra denna satsning, säger Anders Karlsson, affärsområdeschef för enhet Avfall.

– Vi vill sätta kunden i ännu större fokus och för att lyckas med det så är viktigt att vi är ett och samma företag i hela ledet från kund till ledning.

Suez, en av de andra entreprenörerna som idag sköter insamlingen åt Nodra kommer att fortsätta enligt gällande avtal.