Nu har två nya Moderatnamn föreslagits till det kommunala bolaget Nodras styrelse: Ingrid Cassel och Pär Marcus Fägerstrand.

Beror det på att ni saknar förtroende för Per von Krusenstierna och Per Ivarsson, som sitter i bolagsstyrelsen i dag och som varit med och fattat beslutet?

– Ja, i den här frågan finns en förtroendekris. När det specifikt gäller frågan om kommunaliseringen så delar inte partiet de moderata representanternas ställningstagande och givetvis påverkar det förtroendet, säger oppositionsråd Sophia Jarl (M).

Läs mer:Nodra tar över Ragn-Sells.

Hon framhåller även att det är en ny mandatperiod och att det är helt naturligt att alla uppdrag "ligger på bordet".

– Då börjar man ju om och tillsätter dem som man tror ska kunna få gehör för mest moderat politik. I det här fallet har kommunfullmäktigegruppen sagt att det är Cassel och Fägerstrand man vill ska sitta i Nodras styrelse efter stämman i mars.

Det finns dock ingen förtroendeomröstning i den moderata kommunfullmäktigegruppen mot von Krusenstierna och Ivarsson, utan gruppen har efter mandatperioden valt andra ledamöter.

Det var i höstas som Nodra valde att ta tillbaka en del av den upphandlade sophämtningen. Nu ska man driva sophämtning i egen regi. Orsaken var att en leverantör rapporterade om lönsamhetsproblem, och då beslutade Nodras styrelse att ta över verksamheten från leverantören under avtalstiden. Ett beslut som de två moderata styrelseledamöterna var med och fattade. Något Sophia Jarl kallar "olyckligt".

– Även om man sitter som personlig representant, så är man vald på ett moderat mandat. Man kan kommunalisera verksamheter när det finns synnerliga skäl, men det har jag inte sett i det här fallet, säger Sophia Jarl.

Partiet jobbade hårt för att avkommunalisera sophämtningen i kommunen för ett par år sedan. Att de moderata ledamöterna nu är med och gör så att en del av hämtningen återigen sker i kommunal regi, är en tillbakagång, menar Jarl:

– Vi är besvikna.

Varför har de varit med och fattat det här beslutet då?

– Det är en relevant fråga att ställa till dem. De har hävdat till mig och partiet att det gjort det här för bolagets bästa. Men jag har inte fått svar på varför det är för bolagets bästa, säger Sophia Jarl.

Med de två nya representanterna på plats i styrelsen hoppas partiet på att åter få till en upphandling av sophämtningen.

– Jag kommer givetvis driva linjen att vi återigen ska upphandla all sophämtning. Det är min övertygelse att vi genom en seriös och genomtänkt upphandling kommer få anbud från flera duktiga entreprenörer som har kunskap och erfarenhet av att bedriva kundfokuserad sophämtning, säger Ingrid Cassel (M).

Enligt Sophia Jarl underlättas det hela av att de sopbilar som nu kör i kommunal regi, ligger i ett dotterbolag till Nodra.

– Genom att knoppa av dotterbolaget från Nodra, kan man sälja det till en privat entreprenör, säger hon.