Det handlar om en del av Kvartettens förslag till beslut i utbildningsnämnden, där man föreslår en förändring av den så kallade strukturpengen. Som det är i dag fördelas en del av pengarna till skolor och förskolor genom att titta på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Då den ofta är lägre i områden som Hageby och Klockaretorpet än exempelvis Rambodal och Smedby, ges mer pengar till verksamheter i de förstnämnda områdena.

Detta är dock ingen bra lösning i dagens Norrköping, menar Kvartetten. Snarare orättvis. Under pressträffen där utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) presenterade Kvartettens förslag till omprioriteringar, förklarade hon varför:

– Jag var på besök i en förskola i Hageby där det var fyra barn kvar till mellis. Samma tid på en förskola i Rambodal var det 17 barn kvar. Förskolechefer i områden som Rambodal säger att de aldrig kan hålla budget och att de ha för få personal.

Artikelbild

| Hur ska pengarna fördelas? Det är det som är frågan.

Läs mer:Flera verksamheter ska bort.

Strukturpengarna till förskolor i utsatta områden går exempelvis till mer stöd i verksamheten och språkutveckling. Samtidigt finns här flera barn som går i förskolan fem timmar om dagen, tre dagar i veckan. Jämför detta med barn till föräldrar i högre socioekonomiska områden, där båda föräldrarna kanske jobbar heltid och barnen är på förskolan hela dagarna.

– Då blir den här fördelningen orättvis och det vill vi ändra på, och lägga mer av strukturpengarna på volympengen, förklarade Kikki Liljeblad.

Volympengen beror på hur många barn som är i förskolan. Att Kvartetten nu vill ändra på detta, upprör Vänsterpartiet. Tidiga insatser i förskolan för barn med sämre förutsättningar har stor effekt på barnens skolresultat senare i livet, menar partiet:

– I praktiken betyder förslaget att pengar flyttas från förskolor med många barn till låginkomsttagare till förskolor med barn till föräldrar med högre inkomster. Det kommer att ännu större klyftor mellan barn i Norrköping. Det kan vi inte gå med på. Vänsterpartiet vill i stället använda pengarna för att öka miniminivån på antalet förskoletimmar för alla barn i dessa områden, säger Peter Butros (V), ledamot i utbildningsnämnden.

V är även emot att Kvartetten föreslår att dra ned medlen till fritidsgårdarna med två miljoner kronor.

– Fritidsgårdarna gör ett fantastiskt arbete att erbjuda bra aktiviteter inte minst för barn som inte har råd med dyra fritidssysslor. Vi kommer att föreslå att hela nedskärningen stoppas och att pengarna tas från it-kostnaderna säger Peter Butros.

Budgetbeslutet fattas på onsdag.