Det framkom när Kvartetten kallade till presskonferens på fredagsförmiddagen för att presentera sitt interna budgetförslag. Då hade redan förslagen sipprat ut och flera oroliga hört av sig till nämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

– Jag förstår att människor är oroliga, man är rädd att jobbet är hotat. Men vi måste prioritera undervisningen, säger hon.

Som Folkbladet kunde berätta om i fredagens tidning uttryckte såväl kuratorer inom Moas lågtröskelverksamhet som Anette Aspegren-Güldorff på Ekobussen sin oro över att deras verksamheter inte längre föreslås få något stöd från nämnden. Lägg därtill kommunens BUSS-verksamhet (som hjälper barn med komplex social problematik), minskade forsknings- och utvecklingstjänster, ungdomshälsan, modersmålsundervisning i förskoleklass och ridklubbsverksamhet för 10-12-åringar, och listan på vilka områden som "omprioriteras" i utbildningsnämnden är fylld.

Artikelbild

| Kikki Liljeblad (S), ordförande utbildningsnämnden.

Kikki Liljeblad förklarar varför man nu ser annorlunda på just dessa områden:

– Vi har enats om ett övergripande mål i Kvartetten och det är att stärka kvaliteten i skolan och öka kunskapsresultaten så att elever kan gå ut i livet och vara självförsörjande, säger hon.

Efter att en genomlysning gjorts, kunde man från Kvartettens sida konstatera att de uppradade områdena inte faller under själva kärnverksamheten för utbildningsnämnden – nämligen att bedriva undervisning.

– Alla de här verksamheterna är bra. Men frågan är om det ska ligga under utbildningsnämnden? Många tycker att allt som är bra i samhället borde in i skolan eftersom det är där man träffar eleverna. Vi tycker inte det, säger hon.

I stället ska man fokusera på tre stora områden: en förstärkt elevhälsa, förstärkt stöd för elever i behov av särskilda insatser och förbättrade villkor för anställda i skolan. Genom att inte göra några neddragningar i grundskolan och samtidigt skjuta till 75 miljoner kronor på det området, beviljas Norrköpings kommun statsbidrag på 48 miljoner kronor. Självklart välkomna pengar som man bland annat kommer att satsa på fler anställda i grundskolan och högre löner. 15 miljoner kronor föreslås till just löneökningar.

– Genom att höja lärarlönerna kan vi behålla kompetenta lärare som annars skulle kunna pendla till närliggande kommuner med högre löner, säger Kikki Liljeblad.

Mer personal generellt i skolan är något många efterfrågar, och exakt vilka yrkesgrupper som blir aktuella kommer man att utreda.

Vad gäller förskolan kommer man att se över ett förslag som enkelt uttryckt fördelar pengarna mellan de förskolorna på ett mer rättvist sätt. I dag får förskolor i utsatta områden mer pengar än exempelvis förskolor i högre socioekonomiska områden. Förskolechefer på de sistnämnda förskolorna har ofta fört fram kritik att de inte får budgeten att gå ihop och att det saknas personal då många barn i dessa områden går långa dagar i förskolan.

När det gäller oron kring de områden som inte prioriteras, förklarar Kikki Liljeblad att exempelvis det drogförebyggande arbete som Moa-mottagningen i dag jobbar med, kommer att genomföras av elevhälsan på skolorna, som nu får extra resurser. BUSS-verksamheten läggs förmodligen in under annan verksamhet och ungdomshälsan som är primärvård, borde region Östergötland ansvara för.