Idag får bingospelarna betala 3000 kronor om året i hyra. Bridgespelarna som träffas två gånger i veckan får betala det dubbla; 6000 kronor om året.

På senaste årsmötet hade några bingo- och bridgespelande medlemmar lämnat in en motion med förslaget att de - likt övriga medlemmar - skulle få utnyttja lokalen gratis. Men se, det gick inte för sig.

Styrelsens svar på motionen var att det "råder jämlikhet i föreningen". Alla medlemmar är med och betalar för lokalens driftskostnader med sina hyresavgifter. Därför har alla medlemmar rätt att låna lokalen för högtidsdagar, släktträffar och sådant utan att behöva erlägga några avgifter.

Bingo- och bridgespelande medlemmar omfattas dock inte av jämlikheten. Styrelsen konstaderade i sitt svar på motionen att det "inte är rimligt att medlemmar som inte engagerar sig ( i bridge eller bingo) och som vill bli medlemmar i någon annan förening, ändå ska vara med och betala för denna verksamhet."

Styrelsen anser således att bingo- och bridgespelarnas verksamhet kostar övriga medlemmar 9000 kronor om året. Detta trots att de spelare som är medlemmar i HSB redan är med och betalar för lokalens driftskostnader genom sina hyresavier.

Med den jämlikhetsprincip som styrelsen för HSB Vilbergen tillämpar visas att bingo- och bridgespelare är mindre jämlika än föreningens övriga medlemmar.

Man kan undra vad styrelsens aversion mot pensionärer i allmänhet och mot bingo- och bridgespelare i synnerhet beror på?

I 30-40 år fick de med stöd av dåvarande styrelse gratis utnyttja lokalen. Men icke numera. Det är kanske som styrelsen uttryckte det: "Andra tider nu"!