För det bygget har ett Norrköpingsföretag svarat. Dess 64-årige ägare är en av de fyra som delgetts misstankar i den här muthärvan.

Dagens Nyheter kunde i söndags avslöja väsentliga inslag i polisutredningen. Överåklagare Gunnar Stetler bekräftar på Folkbladets fråga att uppgifterna där är i det stora hela korrekta.

 

Artikelbild

Han säger också, att det misstänkta mutbeloppet nu växt till att omfatta över 4 miljoner kronor.

 

Med hjälp av DN:s uppgifter, kombinerat med egen information, kan Folkbladet nu rekonstruera huvuddragen i denna väldiga muthärva. Av Stetler har den betecknats som den största någonsin inom svensk statsförvaltning.

 

Svindlande affärer
Som bekant gick projekteringen av stora fängelsebyggen i Haparanda och Östersund till en arkitektfirma med säte i Skåne. Det är mellan detta företag och förre fastighetschefen, som de mest svindlande affärerna genomförts.

 

Arkitektfirman valdes utan upphandling ut av fastighetschefen, som sedan också själv undertecknade avtalen. Detta skedde år 2006, några månader efter det att han tillträtt.

 

Projekteringarna visade sig sedan bli extremt dyra och kosta Kriminalvården 82,3 respektive drygt 100 miljoner kronor. Båda byggena ligger på is för obestämd framtid, sedan pengarna tagit slut.

 

Också för attesteringen av fakturorna svarade sedan fastighetschefen, och även här helt på egen hand! Här har Riksrevisionen konstaterat, att det oftast inte gått att se vilka arbeten som egentligen gjorts.

 

En del av jättebeloppen har styrts till fastighetschefen själv. Enligt DN har arkitektfirman betalat ut mer än fem miljoner i mutpengar.

 

Vänner emellan
En del av dessa kan ha gått till inblandade mellanhänder, såsom den 64-årige Norrköpingsföretagaren. Denne uppges vara en gammal vän till fastighetschefen.

 

Av allt att döma var det när polisen närmare granskade det skånska arkitektföretagets räkenskaper, som man kom Norrköpingsföretaget på spåren. Dit hade då ett antal misstänkta miljoner betalats ut.

 

För dessa såg Norrköpingsföretagaren bland annat till att bygga ett fritidshus åt fastighetschefen i överklassens Båstad. Det rör sig där om grannfastigheten till fastighetschefens eget fritidshus. Utredarna anser sig kunna bevisa att det nya huset byggts för hans räkning.

 

I september
Medan de övriga tre misstänkta delgavs misstanke i maj, kom den 64-årige Norrköpingsföretagaren inte in i den bilden förrän i september. Det tyder på att husbygget har framkommit vartefter som överåklagare Stetlers förundersökning har avancerat.

 

Norrköpingsföretagaren misstänks bland annat för anstiftan alternativt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, alltså som direkt delaktig i fastighetschefens svekfulla agerande mot Kriminalvårdsstyrelsen.

 

Arkitektfirmans vd misstänks för anstiftan till grov trolöshet mot huvudman under 2008 samt för grov bestickning under 2010. Det betyder att fastighetschefen även i år ska ha tagit emot mutor från arkitektfirman. Här anges mellan 50 000 och 100 000 kr.

 

Fortsatt uppdrag
Utöver Norrköpingsföretagaren och arkitektfirmans vd förekommer i utredningen också en företagare från Stockholm, som även han via fastighetschefen har haft uppdrag åt Kriminalvården. Här misstänks mutor på minst 600 000 kr, som tack för erhållna guldkantade avtal.

 

Redan i sin granskning av 2006 påtalade Riksrevisionen svåra brister i fastighetschefens hantering. Tre år senare kunde Riksrevisionen så konstatera att kritiken inte hade föranlett någon ändring hos Kriminalvården.

 

Tvärtom hade fastighetschefen fått fortsätta sin enmanshantering, utan normal kontroll och insyn. Han fortsatte att utan upphandling anlita sina "utvalda" (t ex den skånska arkitektfirman, flera gånger om), han undertecknade avtalen - och han attesterade fakturorna.

 

Särskilt betrodd
Fastighetschefen specialrekryterades till tjänsten av generaldirektör Lars Nylén. Sedan han den 1 mars i år gick i pension fortsatte han att på konsultbasis arbeta åt Kriminalvårdsstyrelsen. Från början till slut har han kunnat utnyttja sin ställning som generaldirektörens särskilt betrodde.

 

För detta har Riksrevisionen kritiserat Nylén - något som dock inte hindrat att denne så sent som i förra månaden fick sitt förordnande som generaldirektör förlängt med tre år.

 

Så länge som Riksrevisionen nöjde sig med att tillskriva enbart Kriminalvården med sin kritik, skedde alltså ingenting.

 

Men sedan man i mitten av april skrivit ungefär detsamma till Åklagarmyndigheten började det hända saker - snabbt.

 

Inom några veckor var förundersökningen igång, och fastighetschefen häktad.