Han har precis efterträtt Olle Vikmång i rollen på kultur- och fritid, och haft möten med Borgia under de första månaderna på året. Olle Johansson känner till klubbens problem – som inte är nytt men som varit påtagligt den här säsongen.

Ungefär två månader av planerade fyra har man kunnat ha en åkbar is på Himmelstalund, beskriver klubben själv.

Olle Johansson säger:

– Vi ska för det första se till att få kännedom om vad det berott på. Det är vad jag förstår både ett tekniskt problem och sedan det klimat vi lever i. Till nästa säsong måste vi se till att få ordning på det tekniska, säger Johansson om det ställverk till kylaggregatet som varit trasigt.

– Sedan hoppas jag att det ska vara ett undantag. Väder och vind rår vi inte på. Vi har fått kännedom om att tiden på is varit begränsad och det är inte okej. Jag förstår frustrationen när man inte kan bedriva sin idrott som man tänkt sig.

I det korta perspektivet önskar Borgia att få is uppspolad tidigare och att den ligger kvar längre, är det ett alternativ kommande år?

– Absolut, jag ska sätta mig in mer i frågan. Att spola is när det är varmt kostar mycket pengar men vi ska i alla fall maximera det så mycket det går.

Den långsiktiga frågan, om att bygga in bandybanan på Himmelstalund och skapa en hall, har också levt länge utan att egentligen komma ett dugg närmare en lösning.

Borgias ordförande Marcus Johansson säger att frågan "gått i limbo".

Kan det på sikt bli aktuellt med en hall?

– Vi behöver mer vattenyta, både mjukt och hårt. Prio ett just nu är ändå badhuset, men frågan om mer is under längre tid är också viktig.