– Ett mål skulle kunna vara att sänka tio procent till under 2018, säger Hampus Haglund, ny domarkonsulent på Östergötlands Fotbollsförbund.

Vi gjorde efter förra säsongen en större artikelserie som behandlade de allt större problemen med grova utvisningar inom fotbollen, både på ungdoms- och seniornivå.

Thomas Kölnäs, kanslichef:

– Det blev väldigt uppmärksammat och vi fick många frågor vad vi gör för att förbättra klimatet i vår idrott.

En del projekt sattes igång i våras, satsningar som nu verkar ha gjort nytta.

– Vi blev mer explosiva när saker och ting skett. Vi var snabbare ute och kopplade på någon form av åtgärd. Det tror vi har betytt jättemycket för att förhindra att ytterligare saker händer framöver.

ÖFF har sen 2011, då allra flest grova utvisningar rapporterades, haft en positivt nedåtgående trend. Från nästan 250 utvisningar 2011 var nedgången drygt 100 stycken, till under 150, år 2015.

– Sen fick vi ett bakslag 2016 då det ökade till 174 utvisningar, berättar Caroline Phalén, konsulent med ansvar för barn- och ungdomsfotboll.

Men under 2017 lyckades man vända kurvan igen, ner till 157 utvisningar.

Thomas Kölnäs igen:

– Vi tror att en del i det är att vi har varit mer aktiva från förbundet. Om det hänt något på en match har vi sett till att vara där nästa gång det laget spelar, och varit tydliga med att vi varit på plats för att observera och förhoppningsvis kunnat förebyggande mer problem.

Det är en satsning som kommer utökas under 2018.

– Vi ska, från ÖFF:s sida, se mycket mer fotboll. Vi kommer ha representanter på plats på betydligt fler matcher, och inte bara för att vi fått en indikation på att det varit problem. Vi vill visa oss mer och vara ännu mer proaktiva.

Till detta ska en arbetsgrupp tas fram.

– Vi får använda vårt kontaktnät och tror inte det kommer bli något problem att få ihop fotbollsintresserade människor som vill ha det här uppdraget.

Under året gjorde man också en satsning på föräldrar till 9-åriga barn, där förbundet hade en kortare utbildning i vad det innebär att vara en god idrottsförälder.

– Vi träffade 728 föräldrar vid 30 tillfällen, berättar Johan Thorén, utvecklingskonsulent.

Under året har träffarna mellan domare och föreningar också utökats markant. Och 2018 görs en riktad satsning mot kvinnliga domare.

Hampus Haglund:

– Vi märker att damerna ofta inte vill vara huvuddomare, däremot assisterande. Därför tänker vi prova tvådomarsystem i damernas division 4.