Debatt Miljöpartisterna Ulf Nilsson och Per Hallström hävdar på debattplats här till vänster att jag på Folkbladets ledarsida 23 februari "förlöjligar och förminskar" särskilt yngre miljöaktivister. Var och en som går till källan kan med egna ögon se att påståendet från Nilssons och Hallströms sida helt saknar verklighetskontakt. Att "förlöjliga och förminska" är kort sagt inget som ligger för mig. Det som jag däremot kritiserar är hur fördumning och identitetspolitik har tagit ett starkt grepp om vuxenvärlden i klimatfrågan. Stora privata och statliga medieredaktioner har på ett närmast metoo-liknande sätt lagt granskande journalistik på hyllan. Det är illavarslande. Men antagligen övergående. Jag är övertygad om att den trovärdiga och vuxna politiker som tar sig an klimatproblemen på ett mer industri- verklighetsnära- och lösningsinriktat sätt – där givetvis teknikutveckling av flygfartyg och flygbränsle ingår – kan få starkt stöd av väljarna. Och samtidigt dämpa oron och ångesten hos barnen. Som vuxna bör göra.