Debatt Två representanter från PR-byrån Westander skrev den 27/8 en text om ”vilsenheten” hos företag och organisationer som försöker motarbeta Sverigedemokraternas framfart. Hela artikeln pekar snarare på att de själva drabbats av just den vilsenhet som skapar polariseringen och intoleransen som de menar ökar i det svenska samhället.

Med hänvisning till bland annat en SOM-undersökning hävdar de att Sverige har blivit allt mer rasistiskt och främlingsfientligt. De menar även att detta kan motarbetas genom att vi ska tala mer om tolerans, lyfta de positiva sidorna av invandringen och förstå hur dessa ”främlingsfientliga” krafter tänker. Det sistnämnda har de själva, i och med sin artikel, direkt visat sig inte klara av och i övrigt kan man fråga sig huruvida de ska förhindra en växande frustration när de vägrar se, diskutera samt finna lösningar på de invandringsrelaterade problem som vanliga människor faktiskt upplever i sin vardag. Det är dock föga förvånade då de själva kan klassas som en del av den mediala och politiska elit som ofta själva bor i etniskt svenska enklaver samtidigt som de talar sig varma om mångkultur.

Visst finns det rasism i vårt samhälle. Sverigedemokraterna, och många med oss, önskar motarbeta dessa tendenser som inte bara drabbar enskilda personer utan också skapar mer spänningar i vårt land. Dessa tendenser kan bara motarbetas genom att gå till botten med vad som orsakat dem: kulturkrockar, kriminalitet, utanförskap, diskriminerande åtgärder från myndigheter och såklart debattklimatet.

Skillnaden mellan oss sverigedemokrater, som aktivt arbetar för att motverka splittring i samhället, och skribenterna, är att vi faktiskt går till botten med orsaken till varför rasism uppstår. Vi förstår frustrationen som uppstår i ett segregerat och mångkulturellt samhälle och försöker därför föra en politik för att skapa ett samhälle som bygger på en stark gemenskap mellan olika människor. Med öppen svenskhet som ledord skapar vi ett samhälle där ursprung inte avgör vem som kan bli svensk eller inte, det handlar istället om viljan att anpassa sig till den svenska majoritetskulturen.

Att försöka tillintetgöra människors vardagliga upplevelser, genom att enbart lyfta det som är positivt med invandringen, är att vara ignorant inför medborgarnas oro. Att ständigt hylla mångkultur och den förda migrationspolitiken är ett tämligen beprövat kort, som snarare ökar misstron mot makthavare och förvärrar klimatet.

Om skribenterna på allvar vill motverka rasism bör de lyssna innan de talar. Att fara med osanningar och sägner inger inte förtroende. Negligera inte människor och deras upplevelser, de är verkliga. Respektera deras oro och var förstående istället för att döma ut. Sverigedemokraterna är idag det enda partiet som tar medborgarnas oro på allvar, och likaså föreslår verkliga lösningar på dessa problem. Vill man åt samma förtroende måste man vara ödmjuk och sluta upp med sina försök att vilseleda det svenska folket.