Widar Socialdemokraterna i regeringen utsätter sig verkligen för mycket smälek och snudd på förnedring för att hålla de mer radikala krafterna i Decemberöverenskommelsekonstellationen på gott humör. Tidigare denna månad strimlade Sveriges högsta jurister i Lagrådet regeringens hårt kritiserade förslag om stopp för vinster i välfärden. Enligt Lagrådet är förslaget "inte ordentligt berett. Det är också oklart om syftet med förslagen uppnås och förslagen kan vara i strid med grundlagsregler om den kommunala självstyrelsen och näringsfriheten. (--) Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beredningsunderlag."

För ett parti som S är regeringskompetensförmågan helt grundläggande. Att som ovan sälja ut familjesilvret för att glädja Vänsterpartiet innebär därför ett mycket stort risktagande för Socialdemokraterna.

Men inte nog med det. I rättvisans namn sänder nu ännu en S-minister in ännu ett stenhårt kritiserat förslag till Lagrådet; denna gång framförallt till Miljöpartiets fromma. Saken gäller den så kallade "gymnasielagen" som kan göra det möjligt för cirka 9000 asylsökande som ska avvisas att få stanna i Sverige om de avser att studera på gymnasiet. För att öka chanserna att få majoritet i riksdagen för förslaget har den nu insända lagrådsremissen kryddats med förslaget att de som vill få stanna här för att studera ska undantas från kravet på att de ska kunna styrka sin identitet på ett sannolikt sätt.

Mot detta förslag har inte minst Justitiekanslern - Sveriges centrala rättsvårdande förvaltning - invänt vänligt men bestämt. I sitt remissvar skriver JK - enligt Dagens Juridik - att förslaget kan bryta mot grundlagens bestämmelser om allas likhet inför lagen. En annan kritik från JK är att utformingen av kravet på gymnasiestudier "inte kommer att fungera eftersom man föreslår en ordning helt utan närmare kontroller."

Migrationsverket, Migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm och Polisen är andra tunga och tungt kritiska myndigheter till detta förslag. Kort sagt: Lagrådet kommer inte att göra vågen den här gången heller.

Det finns inga rimliga förklaringar till självplågarbeteendet. Visst behöver S ta hänsyn till sina partners. Men inte på sådana här sätt där regeringsduglighetsvärdet riskeras. Och inte nu; regeringen är ju närmast ett transportkompani fram till valet. Och skulle Centern mot förmodan gå med på "gymnasielagen" så spräcker inte det Alliansen. Alliansen är nämligen redan spräckt i denna fråga.