Folkbladet debatt Invandringen är för stor och de enda som vågar säga det är SD, sägs det, det var därför de gick fram så kraftigt i riksdagsvalet. Då frågar jag mig om alla vet vad som menas med begreppet invandring och vilka som är invandrare.

Det här är grunderna för att få uppehållstillstånd i Sverige, det vill säga för att kunna invandra:

Anknytning: du är make/maka/registrerad partner/sambo eller barn under 18 år till någon som redan bor här. Under 2013 gavs 40 026 uppehållstillstånd av anknytningsskäl.

Arbetstagare: Under 2013 gavs 19 292 uppehållstillstånd där arbete var skälet.

Studerande: det vill säga att du har kommit in på en utbildning här i Sverige. Under 2013 gavs 7 559 uppehållstillstånd för studier. Många av dessa flyttar vidare efter sina studier.

Asylskäl: Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Det innebär att alla som flyr undan förföljelse och krig äger rätt att söka asyl. Alla som söker asyl får dock inte asyl, under 2013 beviljades 27 098 människor asyl i Sverige, fast dubbelt så många sökte. Till det tillkommer 1900 kvotflyktingar, något du inte kan ansöka om att bli, utan du väljs ut av UNHCR och sedan bedömer Migrationsverket om du kan bli kvotflykting på samma grunder som alla andra asylsökande. Det här gäller invandringen från länder utanför EU. Inom EU äger alla EU-medborgare rätten att fritt flytta och bosätta sig, i Sverige gäller regeln att de ska kunna försörja sig själva genom egna medel eller anställning. Under 2013 registrerades 25 501 EU-medborgare som migranter i Sverige.

Nu är jag oerhört nyfiken på vilka av dessa som SD vill begränsa? När de säger att 90 % av invandringen ska bort, vilka menar de? Är det familjemedlemmar som ska nekas att få leva med sin familj? Är det arbetskraftsinvandringen som ska upphöra? Ska inte utländska studenter få studera här? Ska vi inskränka de mänskliga rättigheterna? Är det den fria rörligheten inom EU som ska stoppas? Nu när vi tittat närmare på skälen till att faktiskt få uppehållstillstånd i Sverige, kan du som valde att lägga din röst på SD tala om för mig vilka av dessa skäl som inte är goda nog för att människor ska få leva och bo här? Vilka människor är det som du ville välja bort?