Debatt Att ha en bra styrelse med engagerade styrelseledamöter kan betyda mycket. Det gäller inte bara för publika företag utan minst lika mycket för små, växande och medelstora företag. Även i familjeföretag kan externa styrelseledamöter komma med nya perspektiv, bredda kontaktnäten och bidra med andra kompetenser. Något som vi i vårt eget företag, UBAB Ulricehamns Betong, har haft goda personliga erfarenheter av. Kort sagt, en bra styrelse kan göra stor skillnad.

Dessutom kan banker eller andra finansiärer ha krav på att det finns externa ledamöter i styrelsen.

En ny dom från högsta förvaltningsdomstolen gör det dock mycket svårare att ha externa styrelseledamöter. Det vanliga är att styrelseledamöter fakturerar sin ersättning för sådana uppdrag från sitt eget bolag. Nu krävs att ersättning ska betalas ut som lön till individen. Detta får sannolikt flera olyckliga konsekvenser. Dels är det betydligt mer administrativt krävande att betala ut lön än att betala en faktura. För duktiga och erfarna styrelseledamöter, som ofta försörjer sig på att ha ett antal uppdrag, är det ingen lösning att bli anställd. Då blir det svårare att hålla sig med kontor, telefon, dator mm och att varje företag som ger styrelseuppdrag skulle hålla kontor för varje styrelseledamot är knappast rationellt. Detta blir både kostsamt och krångligt för styrelseledamoten liksom för företaget, vilket riskerar att tillgången av kompetenta externa ledamöter minskar, framförallt för små och medelstora företag.

De som är attraktiva för uppdrag som styrelseledamöter har ofta en framgångsrik karriär bakom sig, kanske som entreprenör eller företagsledare. För att locka en sådan person till att ta ett styrelseuppdrag måste erbjudandet vara bra. Det krävs en rimlig ersättning och det får inte vara för krångligt. De nya reglerna slår mot både ekonomi och enkelhet och riskerar att förstöra denna för så många företag viktiga funktion. Resultatet blir sämre möjligheter för företag att skaffa sig extra och betydelsefull kompetens i styrelsen för att växa och skapa fler jobb. Är det verkligen så vi vill ha det?