Debatt Genom att betala skatt så ingår vi ett underförstått avtal med staten: ”Vi betalar skatt om ni ser till så att våra barn får gå i skolan, att vi får tillgång till sjukvård, att vi får pengar även om vi blir gamla och sjuka”. Att polis och försvar garanterar vår trygghet med mera. De flesta människor tycker detta är en hederlig överenskommelse, som man vill ställa upp på.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende (LPo) undrar hur det blir om nu inte staten håller sin del i denna överenskommelse? Barnen lär sig allt mindre i skolan. Det blir allt svårare att få tillgång till sjukvård i tid. Antalet fattigpensionärer ökar och brottsligheten breder ut sig. Hur påverkar detta vår vilja att betala skatt?

Om det sedan blir så att många människor upplever att staten genom olika myndighetsbeslut inte längre ger människor hjälp, utan snarare motarbetar dem och försvårar deras liv? Som när Naturvårdsverket återinplanterar vargen. Eller att de inte förstår vad nytta det är med olika myndigheter? Då upplevs inte värdet av skatteinbetalningen lika självklar. Det finns 442 olika myndigheter i myndighetsregistret. För flertalet av dessa myndigheter har människor ingen aning om vad de gör för nytta. Människor upplever därför att staten förbrukar pengar på sådant som inte ingår i den ursprungliga ”överenskommelsen”.

Den stora flyktinginvandringen har ytterligare försämrat människors vilja att betala skatt. Här visar det sig ju att även om man aldrig betalat skatt i Sverige – och kanske aldrig kommer att göra det – så får man samma förmåner som de som lojalt betalar sin skatt.

Än värre blir det när man läser att storstadskommuner börjat använda skattepengar till att köpa upp dyra insatslägenheter till flyktingfamiljer och därigenom trissar upp priset för vanliga människor, som får spara i många år för att få ihop till en kontantinsats.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende anser att Sverige är inne på en mycket farlig väg. Vi måste genom olika åtgärder återvända till ett skattesystem där medborgarna tydligare upplever en koppling mellan sin skatteinbetalning och vad man får för pengarna. Mera sunt förnuft i politiken!