Debatt Häromveckan redovisade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga undersökning av kommunernas näringslivsklimat. För Norrköpings del var det ingen rolig läsning. Det sammanfattande omdömet från företagen har sjunkit från 3,31 (2018) till 2,86 på skalan 1-6 (Sverigesnittet ligger på 3,42). Det handlar om rejäla tapp gällande politikers och tjänstemäns attityd, service, dialog och information till företag. Hela 62 procent av de svarande tycker att Norrköpings kommun bör prioritera bättre förståelse för företag.

Det här är en undersökning av flera. Alla företag är inte medlemmar i Svenskt Näringsliv och deltar därmed inte i undersökningen, som har en svarsfrekvens på knappt 50 procent. Med det sagt är det tydligt att många företagare är missnöjda. När rankingen avseende företagsklimatet släpps den 24 september, kommer vi konstatera att Norrköping har halkat ner ordentligt. Uppenbarligen har ansträngningarna hittills från politikerna och kommunen inte fått önskad genomslagskraft.

Norrköpings näringslivsråds huvudsakliga uppgift är att representera lokalt näringsliv, samt att vara rådgivare till näringslivsavdelningen. Vårt omedelbara råd och budskap är följande:

Ta skyndsamt fram en tydlig vision och näringslivsstrategi för Norrköping. En konkret och öppen sådan med mätbara mål, så utvecklingen går att följa. Strategin bör vara gemensam för alla politiker och tjänstemän, med långsiktighet som håller över maktskiften – strategin får inte riskera att kullkastas vart fjärde år, i samband med mandatperioders slut.

Näringslivsrådet kräver politisk samsyn. Vi önskar se majoritet och opposition ställa sig bakom en genomarbetad strategi för Norrköpings näringslivsklimat. Vi har full respekt för politiska ideologier och prioriteringar, men en gynnsam mylla för företag att gro och växa i, borde samtliga partier från höger till vänster kunna ställa upp på. Ett näringsliv i tillväxt stärker förutsättningarna för ytterligare företagsetableringar och arbetstillfällen, som i sin tur skapar resurser för skola, vård och omsorg. Med en bred överenskommelse skulle skyttegravspolitiken kunna undvikas, och eventuell kritik vara av det mer konstruktiva slaget.

Politiker och tjänstemän bör därför ställa sig frågan vad som är kommunens viktigaste uppgift? Att agera grindvakt för regler och ramar, eller möjliggörare för människor att förverkliga sina ambitioner? Näringslivet bygger staden och kommunen, företagen betalar löner och bekostar välfärden. För att Norrköping ska växa på ett positivt sätt – exempelvis genom fler arbetstillfällen till de 175 000 invånare som kommunen har som vision 2035 – behövs en egen vision för näringslivet.

För det ändamålet välkomnar vi en dialog mellan kommunens politiker, tjänstemän och företagen med lyhördhet som ledord. En plan för att ta fram en näringslivsstrategi bör finnas på plats redan till hösten. Har vi med oss näringslivsavdelningen och kommunens förtroendevalda, så att vi nu tillsammans kan påbörja resan mot ett bättre företagsklimat i Norrköping?