Debatt Om inget görs kommer bristen på specialistsjuksköterskor lamslå svensk sjukvård i decennier. Liberalerna vill satsa på en enhetlig modell för utbildning – och ge specialistsjuksköterskor möjlighet att göra karriär och få rejält betalt.

Bristen på sjuksköterskor och framför allt specialistsjuksköterskor gör att det blir trångt på sjukhusen och att patienter får vänta länge på vård. Om inget görs kommer detta fortsätta lamslå svensk hälso- och sjukvård i decennier.

Liberalerna föreslår en nationell modell för specialistutbildning och satsar därtill en halv miljard i vår budgetmotion i riksdagen.

Alla landsting har idag varianter på specialistutbildningar inom ramen för anställningarna, men vi är långt ifrån att få en full behovstäckning. Enligt Socialstyrelsen upplever 80 procent av arbetsgivarna brist på anestesi-, intensivvårds- och operationssjuksköterskor. Hela 90 procent uppger brist på specialistsjuksköterskor inom psykiatri, vård av äldre samt distriktssjuksköterskor. Bristen beräknas bestå åtminstone fram till 2035. Så kan vi inte ha det!

Många av de problem patienter upplever i vården – köer, överbeläggningar och ibland dåligt bemötande – kan helt eller delvis förklaras med brist på sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor.

Alltför få sjuksköterskeutbildade vill arbeta i vården, och alltför många som gör det har arbetsuppgifter som innebär att deras kompetens inte används på bästa sätt. Dessutom väntar stora pensionsavgångar.

Liberalernas föreslagna budgetsatsning ska bidra till att skapa en modern, akademisk, specialistutbildning för sjuksköterskor. De ska få möjlighet att specialisera sig med lön under utbildningen, inom ramen för yrkeslivet, på liknande sätt som redan sker för läkarna. Vi måste skapa goda och jämlika villkor i hela landet. Det behövs en nationell modell, som finansieras gemensamt mellan staten och landsting/regioner.

Liberalerna satsar sedan tidigare drygt en miljard kronor för att locka fler till vården, och för att de som arbetar där ska få arbeta på toppen av sin förmåga. Vi vill satsa på karriärtjänster för specialistsjuksköterskor för att det ska löna sig även för kvinnor att vidareutbilda sig och ta på sig större ansvar. Vi föreslår samtidigt skattesänkningar som innebär att det lönar sig bättre att utbilda sig till bland annat barnmorska och specialistsjuksköterska.

Sjuksköterskor är inte de enda som behövs. Vi satsar på att återinföra vårdbiträden. Det ger en bättre användning av vårdens resurser, och gör att fler människor får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Liberalerna vill också ge vårdpersonalen moderna arbetsverktyg som minskar byråkrati och IT-strul – genom en nationell investering som ska stötta regioner och landsting i digitalisering av vården. Men satsningar på sjuksköterskor är en strategisk del.

Liberala sjukvårdsreformer behövs för att stärka såväl personalens som patienternas frihet. Bra arbetsmiljö och arbetsvillkor i vården ger en bra vård och god vårdmiljö åt patienterna.