Debatt Som riksdagskandidat är det min uppgift att lyfta klimatet högt på agendan. Klimatfrågan finns inte i det dagliga samtalet, trots att klimatförändringar redan påverkat migrationen, lett till resursbrist och kraftiga naturkatastrofer. Klimatet kommer att påverka Sverige, oavsett om vi vill det eller inte.

Migration, matförsörjning och extrema väderförhållande kommer att bli mer allvarliga och påverka oss än mer. Klimatförändringarna påverkar ekosystemtjänster, till exempel mängden bin som pollinerar våra grödor. Ju färre pollinerande bin, desto sämre skördar, desto sämre matförsörjning. På kontinenten har klimatförändringarna bidragit till att äldre dör i extrema värmeböljor. Det står klart att klimatförändringarna är det enskilt största hotet mot mänskligheten idag.

Sverige är inte en skyddad ö i världen. Likväl som vi påverkar andra, påverkar andra oss. Som land har vi i regeringen tagit ledartröjan inom klimatområdet. Stora satsningar på klimatanpassningar, bidrag till internationella Gröna klimatfonden och underlättande för medborgare att göra klimatsmarta val i sin vardag har lett till att Sverige är ett internationellt föredöme.

Inom region Östergötland har vi fattat flera beslut som alla ska bidra till målsättningen klimatneutral regionorganisation 2020. Som regionråd är jag stolt över de satsningar som har gjorts, som riksdagskandidat vill jag att Sverige tar ytterligare steg till en mer klimatsmart framtid.

Därför kämpar jag för att klimatet ska vara valets huvudfråga. Vi kan inte ignorera en sådan fundamental fråga för vår, våra barn och våra barnbarns framtid. Klimatet väntar inte och inte heller jag. Vi måste prata om klimatet, vi har inga andra alternativ!