Med rätt förutsättningar och med rätt ställda krav kan vi tillsammans bygga ett samhälle där människor kan forma sina nya liv i Sverige.

Så är det dessvärre inte i dagsläget. Integrationen fungerar inte och är ett av regeringens största misslyckanden. Konsekvenserna blir allvarliga för såväl samhället som individen. Socialdemokraterna måste ge svar på hur de vill lösa integrationen – i Sverige och i Östergötland.

Enligt Arbetsförmedlingen är arbetslösheten fem gånger så stor bland utrikes födda jämfört med personer födda i Sverige. I Norrköping låg arbetslösheten på 31,1 procent bland utrikes födda under första halvåret i år – i Valdemarsvik på hela 48,6 procent. Motsvarande siffra för människor födda i Sverige var 5,9 procent i Norrköping (i sig en hög siffra!) och 3,6 procent i Valdemarsvik.

Jämför vi med andra europeiska länder så är misslyckandet slående: skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda i Sverige är näst högst i Europa.

Nästa regering behöver ta krafttag för att klara integrationen. Därför går Moderaterna till val på en omfattande politik:

Det svenska språket är en nyckel för att få ett jobb och komma in i samhället. Moderaterna vill därför att alla nyanlända ska möta tydliga krav på att lära sig det svenska språket. För att öka drivkrafterna att lära sig svenska ska det också ställas krav på kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Det lönar sig också alltför dåligt att arbeta idag. Det är resultatet av en socialdemokratisk politik, som fokuserar på bidrag i stället för egen försörjning. Det är inte hållbart. Moderaterna går därför till val på lägre skatter, framförallt för människor med låg inkomst.

Sist men inte minst behövs fler vägar in i jobb. Därför vill vi införa en lärlingsanställning för nyanlända och unga med kort utbildning som sänker kostnaden att anställa. Vi vill också höja RUT-avdraget och bredda det till fler tjänster.

Sverige står inför betydande utmaningar när det gäller integrationen. Fyra år av socialdemokratiskt styre har inte förbättrat situationen. Moderaterna är beredda att ta sig an uppgiften, med en politik som ger möjligheter men som också ställer krav. Frågan är vad Socialdemokraterna och Teresa Carvalho (S) vill göra?