Debatt Bankomat har frågat 532 politiker om de vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala i framtiden. Undersökningen visar att nästan alla politiker vill att det ska gå att betala med kontanter i Sverige.

Samtidigt ser vi att digitala betalningar ökar och att användningen av kontanter minskar. Vissa butiker tar inte emot kontanter längre. Frågan är vem som ska ansvara för att kontanterna finns tillgängliga?

I dag kan det vara sparbanker, mataffärer, växlingskontor och oberoende kontantautomater som ser till att det går att ta ut och sätta in kontanter runtom i landet. Men en utredning från Riksbankskommittén föreslog i somras att sex större banker i Sverige ska ansvara för att upprätthålla en kontantinfrastruktur i hela Sverige. Förslaget innebär att om exempelvis en ICA-butik läggs ner så blir det de sex bankernas uppgift att ersätta den kontanthanteringspunkten. Det säger sig självt att det inte är någon rimlig lösning.