Debatt Idag uppmärksammar vi kvinnors grundläggande rättigheter runt om i världen. På många håll ser vi en oroväckande utveckling som undergräver människorättsprinciper och raderar viktiga framgångar på jämställdhetsområdet. Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är långt ifrån en självklarhet. Rättigheterna ifrågasätts av socialkonservativa och nationalistiska vindar i USA och Europa. Exempelvis var Donald Trumps första order the global gag rule – en policy som stoppade allt amerikanskt bistånd till organisationer som försvarar aborträtten.

Samtidigt ser vi en mobilisering av andra krafter – för jämställdhet, för rättvisa. Det som förra året började som en enskild #metoo-bekännelse växte till ett globalt vrål som krävde respekt för kvinnors kroppar. Kvinnor över hela världen kämpar för jämställdhet, utmanar förminskande traditioner och strukturer vars bäst-före-datum edan länge passerat.

S/MP-regeringen har under den här mandatperioden tagit flera viktiga steg mot målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Den feministiska politiken har bland annat resulterat i en samtyckeslagstiftning, något som Miljöpartiet har arbetat för under två mandatperioder. Den rödgröna regeringen har även lanserat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel. Sammantaget satsar vi 1,3 miljarder kronor och av dessa går 100 miljoner per år till kvinnojourer för att stärka deras viktiga arbete.

Andra viktiga reformer är instiftandet av Jämställdhetsmyndigheten, beslutet att stärka grundskyddet för mer jämställda pensioner, antagandet av en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster, beslutet om årliga lönekartläggningar för att minska osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, satsningar på förlossningsvården samt insatser för att förebygga könsstereotypa utbildningsval.

Mycket har gjorts men samtidigt kvarstår ett gediget arbete. Vårt samhälle bygger på strukturer som gör att kvinnor slits ut på arbetsmarknaden, tvingas ta det största ansvaret i hemmet och bedömer sig själva hårdare än vad män gör. I en sådan maktordning duger det inte att söka individuella lösningar på strukturella problem. Miljöpartiet kommer därför envist att fortsätta driva det feministiska arbetet framåt. Vi är övertygande om att en politik för jämställdhet är en politik för ett hållbart och välmående samhälle.