I höstas ställde vi kristdemokrater i Finspång, i en interpellation till majoriteten (S, V + MP), frågan om varför det inte finns fler trygghetsboenden i Finspångs kommun, med Hällestad i fokus. Svaret från majoriteten var då att det varken fanns intresse eller behov för en sådan typ av boende, samt att beslutet var av den typen att boendeformen inte var en kommunal uppgift. Detta ansåg vi mycket märkligt.

Glädjande nog kan vi nu konstatera att det trots allt börjar framskrida planer på ett byggande av trygghetsboende i linje med vad vi Kristdemokrater förespråkar. Det är sunt om majoriteten lyssnar på goda idéer som kan möta behoven av boenden präglade av trygghet och gemenskap.

För oss Kristdemokrater är ordet valfrihet väldigt viktigt. Eftersom människor är unika och lever i olika situationer är det viktigt att det finns valmöjligheter att forma de liv vi själv vill leva. Om det så handlar om föräldraförsäkringen, barnomsorgen eller skolan. Vi Kristdemokrater tycks vara unika med tankegången att till och med våra äldre är gamla nog att bestämma själva.

Vi är övertygade om att hög ålder inte ska innebära en inskränkning av valfriheten i tillvaron.

Kristdemokraterna vill därför att det ska finnas en äldreboendegaranti för alla över 85 år, men inte nog med det. Vi vill dessutom att det ska finnas flera olika varianter av bostäder, även för våra äldre. Vi vill att det ska finnas möjlighet att bo kvar hemma så länge som så önskas och är möjligt, samt att det ska finns särskilda boenden när vårdbehovet är större. Däremellan vill vi se att det finns trygga boenden för de med mindre vårdbehov men med önskan om ökad gemenskap och viss personal för trygghet.

Vi håller tummarna och fortsätter att driva frågan – för våra äldre!