Debatt Vi vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Östergötland. Genom att anställa 150 servicevärdar i vården kan vi avlasta undersköterskor, sjuksköterskor och läkare och låta dem fokusera på att ge östgötarna en vård i världsklass.

Medarbetarna är vårdens starkaste resurs. Vården i Östergötland har medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag inom hälso- och sjukvården. Därför värnar vi om att de får göra det de kan bäst – att få vara professionella yrkespersoner som ägnar sig åt sin profession.

Vårdutbildade medarbetare ska få mer tid med patienterna. Arbetsuppgifter som kan övertas av andra än vårdpersonal ska ses över. En sådan omfördelning har genom pilotprojekt visat medföra ett flertal goda effekter. Vårdutbildade medarbetare får upp till två timmar mer per pass att ägna sig åt vård, sjukfrånvaron minskar och såväl arbetsmiljö som arbetsvillkoren upplevs bättre.

Vi har redan infört en ny yrkeskategori i den östgötska vården – servicevärdar. Deras uppgifter handlar om att ta hand om arbetsuppgifter som inte behöver göras av någon med vårdutbildning, exempelvis måltidshantering, patientnära städning, hemgångsstädning och förrådspåfyllning. På så sätt avlastas vårdutbildade medarbetare och arbetsuppgifterna fördelas på ett mer effektivt sätt.

Region Östergötland måste vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bland annat att rätt person ska göra rätt saker i vården. Tyvärr kommer signaler om att det blir allt svårare att rekrytera medarbetare med rätt utbildning till många av tjänsterna inom vården. Bristen på sjuksköterskor är den mest tydliga och påverkar tillgängligheten. Yrkets attraktivitet behöver stärkas så fler tar steget att utbilda sig inom yrket. Arbetsmiljö och arbetsvillkor är andra faktorer som behöver förbättras för att vi i framtiden ska klara av den ökning av vårdbehov som ligger framför oss.

Kompetensen som finns inom Region Östergötland ska användas klokt. Servicevärdar är en del i att förändra och strukturera om vården så att den blir mer effektiv samtidigt som kvaliteten ökar. Stegvis kommer servicevärdar att anställas i hela organisationen. Vi går därför till val på att anställa 150 servicevärdar de kommande åren. Då frigörs tid åt vårdutbildade medarbetare att möta fler patienter.

Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med en gemensamt finansierad och tillgänglig välfärd som samtidigt är i utvecklingens frontlinje. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor utbildar sig för att ge människor vård och omsorg. Men ofta tar service och administration över så att en stor del av arbetstiden går till arbetsuppgifter som inte innebär att möta patienter. Det tänker vi nu ändra på.

Vi socialdemokrater går till val på att bygga ett starkare Sverige och ett tryggare Östergötland. Där är vården en självklar och viktig del. Därför vill vi se satsningar och en utveckling till en mer modern vård. För oss går det före skattesänkningar. Grundfundamentet för en bra vård är medarbetarna. Det är där vi vill lägga vårt fokus.