Widar Det drar ihop sig till val igen. Inför september 2018 är allt fokus på rikspolitiken. Kommuner, landsting/regioner får leva i skuggan av de rikspolitiska piruetterna. Trots att stora och tunga välfärdsfrågor som sjukvård och äldreomsorg och tunga områden som bil/cykelvägar, parkeringar och antagligen snart också sådant som tiggeriförbud styrs lokalt så ägnas nära noll uppmärksamhet åt de lokala valrörelserna. Om något parti vill ha en "kömiljard" till sjukvården eller vill ge några miljarder i riktade statsbidrag till äldreomsorgen så ses det som en stor nationell politiknyhet. Medan ingen bryr sig om alla de hundratals miljarder skattekronor som rullas runt av lokala politiker i de stora välfärdssystemen. Politikerna är närmast totalt okända för allmänheten. Detta till trots att en del lokala parlament - till exempel Stockholms landsting - är lika stort som en del nationalstater i Europa.

Att ge de lokala nivåerna egna valdagar har länge setts som en "död fråga." Motståndet framförallt från Socialdemokraterna har varit kompakt. Men alltmer talar för att skilda valdagar kan vara på väg att hamna i en mer gynnsam dager.

Samhälls- och politiknestorn HG Wessberg talade nyligen indirekt om saken på magasinet Axess seminarie "Den stora oredan". Wessberg uppehöll sig mest vid rikspolitiken där han på goda grunder förespår att minoritetsregerandet är på väg att bli det nya normala.

Enligt HG Wessberg är det särskilt två egenskaper som är viktiga för att minoritetsregerandet ska fungera bra för Sverige. 1. Statsministern ska våga avgå. 2. Statsministern ska våga utlysa nyval. Det är kloka råd. Den statsminister som inte vågar avgå i ett skarpt läge kommer att bli nermald och handlingsförlamad. Den statsminister som inte vågar riskera makten i ett nyval i ett låst läge har snart ingen makt kvar. Det krävs en grundlagsändring. Efter ett nyval ska mandatperioden börja om. Vilket i sin tur innebär att kommuner och landsting/regioner behöver en egen valdag som rullar på i sin egen fyraårscykel.

Den politiska förvaltningen behöver moderniseras. Det behövs ett bättre utrymme för starka minoritetsregeringar som inte behöver larva sig med Decemberöverenskommelser och andra påhitt för att kunna styra. Möjligheten till nyval är en sådan utrymmesskapande reform. Vilket i sin tur ger den lokala och regionala politiska förvaltningen sin egen valdag.