Debatt Vi är inne i valrörelsens slutspurt. Många väljare har förtidsröstat men många har fortfarande inte bestämt sig. Jag vill ta möjligheten att påminna er om vad jag anser att Norrköping behöver.

När jag problematiserar verkligheten så som den ser ut för många Norrköpingsbor möts jag av kritik som går ut på att jag vill vinna billiga politiska poäng. Jag fortsätter dock hävda att politikens viktigaste uppdrag är att synliggöra och lösa problem. För att kunna göra det krävs en ledare som ser verkligheten för vad den är.

Fakta är att nästan 8000 människor är arbetslösa i Norrköping. Det är ett problem för oss alla, inte bara för de arbetslösa. Fakta är också att en av fyra elever som slutar grundskolan i Norrköping inte kan gå vidare till gymnasiet för att de saknar betyg i viktiga ämnen. Även detta är ett problem för oss alla - inte bara för enskilda familjer. Socialdemokraterna har försökt bryta låga skolresultat och hög arbetslöshet under 24 år utan att lyckas.

Jag röstar på Moderaterna av två skäl: dels för att jag tror på de politiska idéerna men också för att jag tror att Norrköping behöver ledas av ett annat parti än S utifrån det historiska perspektivet. Jag hoppas att var och en av Norrköpings väljare reflekterar över om de tror att ytterligare fyra år med S vid makten kommer att lösa Norrköpings problem. Problem som skapats under de två decennier då S styrt kommunen.

Låg arbetslöshet och goda skolresultat är förutsättningar för en fungerande välfärd, exempelvis en äldreomsorg som kan kallas värdig. Jag är övertygad om att Norrköping behöver ett nytt politiskt ledarskap som ser problem och skapar lösningar till dessa.