Debatt Norrköping utvecklas. Vi upplever nu en fantastisk tillväxt som ställer krav på utbyggnad av skola, förskola, sjukvård m.m. Samtidigt har vi tagit emot många nyanlända, som kan bli en resurs om vi är lite smarta och ser till att de snabbt integreras på arbetsmarknaden.

Vi Liberaler i Norrköping är övertygade om att ett arbete är det bästa sättet att integrera nyanlända. Att gå till jobbet ökar självkänslan och ger samhörighet med arbetskamrater. Att föräldrar och närstående går till jobbet är bra för hela familjen. Det skapar trygghet för barnen och minskar oro så att de kan koncentrera sig på skolan.

En nyanländ som arbetar ger kommunen skatteintäkter och skapar mervärde, istället för att kosta pengar. Med fler i arbete får vi en spiral som pekar uppåt, där alla är vinnare.

För att åstadkomma detta vill Liberalerna satsa på utbildning som leder till arbete. Och för att lyckas med detta krävs en del andra åtgärder.

Arbetsförmedlingen (AF) ansvarar för nyanländas etablering. Kommunen kan underlätta genom att stötta privata arbetsgivare att ta emot praktikanter. Kommunen kan också ta emot praktikanter i de egna verksamheterna. Genom en strukturerad satsning på matchade praktikplatser kan kommunen slussa in rätt individer som praktikanter, som sedan i bästa fall kan anställas. Något som kan underlätta det generationsskifte kommunen står inför.

Satsa på språkhandledare i kommunen och de privata företagen. Sådana handledare kan fungera som ett stöd för nyanlända innan dessa på egen hand har lärt sig tillräckligt mycket svenska för att vara självgående.

Bygg ut vuxenutbildningen med lärlingsplatser som utbildningsform. Lärlingsutbildningen ger möjlighet att lära sig jobbet på jobbet, något som är bra för alla arbetssökande och inte enbart nyanlända.

Liberalerna vill satsa på en Yrkeshögskola i Norrköping. Inom såväl kommunen som regionen och näringslivet i Norrköping har vi behov av att rekrytera många yrkeskategorier som passar för yrkeshögskola. Denna satsning gagnar såväl nyanlända som andra arbetssökande.

Svenska språket är en nyckelfaktor för integration. Därför vill Liberalerna göra en särskild satsning på att utveckla SFI-undervisningen. Vi anser att SFI-lärarna är särskilt viktiga i detta sammanhang, och vill att deras arbetssituation och villkor ses över för att skapa bästa möjliga arbetsvillkor så att vi får SFI-lärare som trivs, utvecklas och stannar i Norrköping.

Vi vill också att SFI: n ska kombineras med arbetsmarknadsutbildningar, så att de nyanlända omedelbart får använda sina nyförvärvade språkkunskaper.

Liberalerna vill att kommunen ska satsa på enklare jobb (t.ex. sjukvårdsbiträden, lärarassistenter m.m.) som kan erbjudas nyanlända så tidigt som möjligt, för det är alltid bättre att gå till jobbet än att leva på försörjningsstöd.