Debatt Vid SvD:s Energy Summit presenterade Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma en vision: ”Gotland en förebild för Sverige – och världen. Gotland ska visa vägen när Sverige skiftar mot förnybart. Om senast 20 år kommer elledningen från fastlandet till Gotland att ha kapats – och ön ska bli helt självförsörjande på förnybar el." Överskottsström ska lagras i batterierna på gutarnas elbilar eller som vätgas att omvandlas till elström vid senare behov.

Den här idén kommer allt som ofta upp i framtidsvisioner. Man målar upp en annan bild än verkligheten. Här behövs elnät, elnät och ännu mera elnät för att få solceller och vindkraft att fungera i stor skala.

1983 byggde Vattenfall Sveriges första stora vindkraftverk på Näsudden. 1993 bytte företaget ut maskineri och rotor. Matilda 2 blev det vindkraftverk som producerat mest el i hela världen, 61 miljoner kWh.

På gräsrotsnivå startade framsynta eldsjälar kooperativ och företag. De satte upp många vindkraftverk, men till att börja med inte så stora. De har inte haft det lätt men varit envetna. I Klintehamn tog det tolv år att få tillstånd till de verk som i dag levererar ortens årsbehov av el. På ön är stödet för vindkraft tämligen massivt. Det finns de som är emot, ett friskhetstecken i en demokrati.

En genomgående svårighet är att nya mål ständigt sätts upp och att reglerna för planering, tillståndsprövning och inte minst ekonomi ständigt ändras. Jobbigt för vindkraftbyggarna, ägarna, myndigheterna och berörd allmänhet.

Nu producerar Gotland 42 procent av öns årsbehov av el med vindkraft. Då det blåser bra blir det ett stort överskott även då öns egen förbrukning är på max och ett ännu större överskott då den är som lägst. Överskottet skickas till fastlandet med kabel. Den kapaciteten har nu slagit i taket. Samtidigt finns projekt för vindkraft och solel som bara väntar på klartecken och översiktsplanen ger plats för mycket mer vindkraft. För att exportera mer behövs en ny kabel. Den var i princip utlovad, men sedan Svenska Kraftnäts dåvarande generaldirektör Mikael Odenberg bytte jobb lades projektet ner. Därför har Gotlands Energi AB stoppat alla nya vindkraftverk och inte ens privata solceller på villataken får anslutas.

Mot den bakgrunden är Brandsmas vision förvisso intressant. Men den innebär dessvärre totalt stopp för vindkraftsindustrin och solcellsbyggandet på ön under minst tio år. Vind- och solkraft har blivit en viktig del av öns näringsliv. Där finns kompetens. Från forskning och utbildning på Uppsala universitet Campus Gotland till vindkraftföretagare till betonggjutare och elektriker. De vill jobba vidare!

Det finns ett enda hus i Sverige som kapat sladden till nätet och klarar både uppvärmning, hushållsel och laddningen av två elbilar året runt. Det har solpaneler och solceller på taket och i fasaderna. Energilagring i vätgas under sommaren täcker vinterns energibehov. Ett batterilager står för effekttoppar då elbilarna laddas. Det är pionjären Hans-Olof Nilsson som lyckats tack vare stort tekniskt kunnande, mycket stort intresse och egen finansiering. Stegen till en region med 58 000 invånare på vintern och dubbelt så många på sommaren är många och långa.

Tyvärr lär det vara en utopi att byta ut bilbeståndet till elbilar inom 20 år. Gotlänningarna har landets lägsta inkomstnivå. Man behåller sina gamla bilar länge. Det banbrytande projektet Elbilslandet Gotland har visat vägen, men det är långt till målet.

Hälften av befolkningen bor utanför tätort utan buss inom räckhåll. De behöver vara säkra på att bilen är klar att använda, inte urladdad. Vätgas som energilagring av grön el är i en ganska tidig utvecklingsfas. Än så länge är kostnaderna höga.

Själva bilarna fattas. Teslas spjutspetsteknik fungerar utmärkt. Snart kommer en Tesla med dragkrok också. Men då Volvos Håkan Samuelsson lovar eldrift menar han inte riktiga elbilar med rejäla batterier utan hybrider med några få kWh lagringskapacitet. Gigafactories för batterierna behöver byggas, tekniker utbildas, bilförsäljarna ställa om sitt tänk. Elbilarna kommer, men det tar tid.

Ön ute i Östersjön är en pionjär för omställningen till grön ekonomi och grön el. Där finns entusiasm, kompetens och kunskap. Ta vara på den! Låt Gotland fortsätta skiftet till el från vind och sol. Bygg kabeln till fastlandet för att ta hand om överskottet.

Jobba samtidigt gärna vidare med Energimyndighetens nya vision. Om den skulle fungera blir det så långt in i framtiden att nya kabeln hunnit göra nytta under många år.