Debatt Två och ett halvt år har nu gått sedan kinesiska agenter grep den svenske medborgaren, bokförläggaren Gui Minhai i hans semesterbostad i Thailand och förde honom till Kina. I januari 2016 framträdde han på kinesisk tv och förklarade i en uppenbart framtvingad och falsk redogörelse att han frivilligt överlämnat sig till de kinesiska myndigheterna för att avtjäna sitt straff för ett trafikbrott han begått år 2003. Han sade sig inte vilja ha något stöd från de svenska myndigheterna.

I oktober 2017 släpptes Gui Minhai ur fängelset, och de kinesiska myndigheterna lät förstå att han nu var fri. Men så förhöll det sig uppenbarligen inte. Den 20 januari i år steg han på ett tåg i Shanghai för att tillsammans med två svenska diplomater resa till Peking och där besöka svenska ambassaden. Innan tåget anlände till Peking, dök emellertid ett tiotal poliser upp och grep honom inför ögonen på de svenska diplomaterna. Sedan dess sitter han på nytt fängslad. Den 9 februari framträdde han ännu en gång på kinesisk TV. Nu klandrade han de svenska myndigheterna för att ha utnyttjat honom som en schackpjäs i ett politiskt spel och förklarade på nytt att han inte önskade något bistånd från svensk sida. Dessa uttalanden inför tv-kamerorna saknar all trovärdighet och får oss att tänka på 1930-talets s.k. Moskvaprocesser.

Under vintern och våren har företrädare för den svenska regeringen, Europeiska Unionen samt flera människorättsorganisationer och enskilda personer protesterat mot behandlingen av Gui Minhai och krävt att han ska friges. Tyvärr har Kinas regering svarat med aggressiva utfall mot framför allt Sveriges regering för att lägga sig i Kinas inre angelägenheter. Men Gui Minhai är svensk medborgare, och det är en självklar uppgift för Sverige att tillvarata hans intressen

De kinesiska myndigheternas agerande mot Gui Minhai strider mot grundläggande rättsprinciper och utgör en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. De grundläggande rättsprinciperna och människorätten gör inte halt vid Kinas eller något annat lands gränser.

Utfallen mot Sverige skadar förbindelserna mellan Sverige och Kina. Det är både sorgligt och oroande med tanke på den avgörande roll som umgänge över nations- och kulturgränserna spelar för en fortsatt positiv utveckling i världen.

Kina är en stormakt som utövar stort ekonomiskt, politiskt och kulturellt inflytande över hela världen. Ledarna i Peking har gjort klart att de anser Kina redo att spela en ledande och ansvarsfull roll i världen. Ofta hänvisar de till det stolta inhemska kulturarvet som en tillgång för Kina och övriga världen. Agerandet mot Gui Minhai står emellertid i bjärt kontrast till ledarnas stolta proklamationer.

Ett mer än två tusen år gammalt kinesiskt talesätt säger ”Att kunna ändra sig när man har begått ett fel – ingenting är mera gott än detta”. En tanke djupt förankrad i den kinesiska kulturen. Inför Sveriges nationaldag imorgon uppmanar vi nu de kinesiska myndigheterna att genast frige Gui Minhai. Samtidigt stöder vi Sveriges regering, Europeiska Unionen och alla de organisationer och enskilda människor, som engagerat sig i Gui Minhais fall, i deras ansträngningar att verka för hans frigivning.