Widar I kväll sänder SVT 1 dokumentären "Tvärvändningen"; en berättelse som handlar om hur det gick till när det officiella Sverige gick i baklås av kombinationen SD och hög invandring. Dokumentären berättar även om den dramatiska tvärvändning av invandringspolitiken som annonserades av statsminister Stefan Löfven och dåvarande vice statsminister Åsa Romson på en beryktad presskonferens i november 2015. Jag rekommenderar varmt att titta på dokumentären. Den period och de händelser som skildras i dokumentären lär inte kunna sorteras in i historieböckerna under fliken "klok och genomtänkt politik." Däremot passar fliken "lära av sina misstag" förhoppningsvis bättre. Det finns hur som helst tecken på att det pågår ett lärande och omlärande ute på flera svenska myndigheter. Skatteverkets analys och förtjänstfullt öppna redovisning av hur så kallade "samordningsnummer" hanteras i Sverige indikerar rentav behov för en rejäl tvärvändning även på detta område.

Samordningsnumret har tillkommit för att myndigheter ska kunna hantera personer som inte är bosatta i Sverige i sina system, även när personen saknar svenskt personnummer. Samordningsnumret kan ge samma arbets- och bosättningsbaserade förmåner som personnumret.

Systemet med samordningsnummer tillkom när rörligheten av asylsökande och ekonomiska migranter var betydligt mindre omfattande än vad det är idag. Skatteverket konstaterar i sin analys att "riskerna har ökat för att individer eller grupper utnyttjar det svenska välfärdssystemet på ett otillbörligt sätt, eller själva blir utnyttjade." Innehållet i Skatteverkets promemoria lever sannerligen upp till den riskbedömningen. En kort och koncis sammanfattning är att Skatteverket i realiteten har noll koll på vilka som har samordningsnummer. Verket skriver:

"För att bli folkbokförd krävs personlig inställelse och att man visar upp identitetshandlingar. För samordningsnummer krävs inget av detta. För att bli folkbokförd krävs att personen har uppehålls- och arbetstillstånd. Detta behövs inte för att få ett samordningsnummer. Ett personnummer avslutas i samband med att personen avlider. Ett samordningsnummer kan däremot ”leva” för evigt."

Saker och ting blir ju inte bättre av att Riksrevisionen nu larmar om oreda även i folkbokföringen av människor med personnummer. Döda IS-terrorister från Sverige lever vidare i folkbokföringen och deras identiteter användes för att "plocka ut lån och bidrag", rapporterar TT.

Något tycks ha gått rejält sönder i ordningochredaSverige.