Debatt Stort till modiga och framsynta Kanada, som från och med januari 2019 inför en stigande koldioxidavgift på fossila bränslen med full utdelning. Avgiften delas ut i lika stora delar till alla invånare, som blir kompenserade för prisökningen samtidigt som de ges möjlighet att hitta sin egen väg till omställning bort från fossila bränslen. I Sverige arbetar Klimatsvaret för att skapa den politiska vilja som ska till för att följa Kanadas exempel. Vi tror att en stadigt stigande koldioxidavgift på fossila bränslen är en handlingskraftig och konkret väg för att få slut på koldioxidutsläppen – nu. En sådan avgift är också något som förespråkas av klimatexperter och ekonomer. FN:s årliga utsläppsrapport, som kom i veckan, konstaterade att vi har 12 år kvar att nå våra klimatmål om vi, våra barn och barnbarn, ska kunna leva ett fortsatt värdigt liv på vår älskade planet och undgå okontrollerbara väderförändringar, skogsbränder, orkaner, havshöjningar, stora folkomflyttningar etc.