Folkbladet debatt Robert Höglund påstår att det han skrev om islam inte är något vidare tokigt. Eller att kalla islam för ”ondskans religion” inte är emot muslimer. Att vara muslim är att ha islam som sin religion. Det går inte att skilja åt. Om man skymfar det ena skymfar man det andra. Jämför med att kalla kristendomen för ”ond” och sedan säga ”jag menade inte de kristna”.

Hur ställer sig Höglunds påståenden om islam som exklusiv utövare av vissa seder? Låt oss se.

Hedersmord? Något exklusivt för den muslimska kultursfären? Har aldrig varit och är inte nu. Har förekommit så länge människan funnits och förekommer över hela vårt jordklot. Hedersmord förekom i Sverige flera hundra år före den förste muslimen kom hit, men kallas släktfejd i stället.

Könsstympning? Sker även bland kristna i Afrika. Alltså inget som kan enbart islam kan belastas för. Könstympningen är en patriarkalisk, icke religiöst bunden handling där syftet är att hindra en dotter att skämma ut familjen (=fadern). Denna brutalitet förekom på Arabiska halvön och i Afrika långt före islam blev till.

Tvångsäktenskap? Har alltid funnits och finns fortfarande överallt i världen. Har inget att göra med religion överhuvudtaget. Syftet är att konsolidera och öka familjers makt.

"Islam - ondskans religion"? I Indokina, Afrika och Indien finns buddistiska, kristna respektive hinduistiska milisgrupper som bränner ner moskéer och dödar muslimer. Vuxna, åldringar, kvinnor och barn, alla mördas. Men, har jag någonsin sett att dessa religioner därför kallas ”ondskans religioner”? Framför allt gäller detta om kristna gör något mot en annan trosriktning. Då är det absolut inte kopplat till religion. Nej, utövaren är galen eller något åt det hållet.

Att det finns sossar som har en åsikt liknande den Robert Höglund har, är sant. De åsikterna baserar sig på en okunskap om islam. Nivån på kunskapen baserar sig på "jag har hört", "någon har berättat" och liknande. Är helt övertygad om att få av dessa ens har sett en Koran, ännu mindre läst i den. Det visar på att partiet har framför sig en stor utbildningsuppgift.