Debatt Liberalerna behöver förändras. Men när vi står inför avgörande val av inriktning är det inte i första hand vårt parti, utan vårt land som vi måste fokusera på.

Liberalerna ska vara en relevant politisk kraft som tar ansvar för att utveckla Sverige och som tar tag i verkliga samhällsproblem. Ett land där vi har ett världsledande företagsklimat och den vassaste klimatpolitiken, där en kunskapsskola ger alla barn och unga chansen att lyckas, där rättsstaten fungerar för alla samt där det lönar att anstränga och utbilda sig så att vi har råd med en stark välfärd. För att allas livschanser ska tas till vara krävs en politik som är lika orädd för tillväxtpolitik som för välfärdssatsningar.

Det är tack vare internationellt framgångsrika exportföretag i Östergötland och Sverige som vi har ett välstånd att fördela. Förutsättningarna för företag ska vara minst lika bra i Sverige och i Östergötland som i våra konkurrentländer eller i övriga delar av landet.

Artikelbild

| Fredrik Franzén från Norrköping sluter upp bakom Ullenhags kandidatur.

Välfärden måste nå fler. Liberalerna måste åter ta strid för ”det glömda Sverige”. I dag kan det handla om att bryta social isolering för ensamma unga och äldre, att årsrika ska slippa vänta på plats i äldreboenden, att korta vårdköerna, att återupprätta LSS eller att hjälpa unga med psykisk ohälsa i tid. Där friheten är som minst ska våra ansträngningar vara som störst.

Tryggheten måste gälla alla oavsett om man bor i Skäggetorp eller Vadstena. Gängkriminalitet ska bekämpas. Tiden är över då samhället av missriktad välvilja mot det främmande såg mellan fingrarna när en flicka drabbas av ofrihet i hederns namn. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland har gedigen kunskap och erfarenhet som måste nå ut till samhällets alla nivåer.

Liberalerna har inte lagt den tid på klimatet som vi borde och nu är det hög tid att göra annorlunda. Forskning och teknikutveckling liksom grön skatteväxling är vägen fram.

Skolpolitiken ska fortsätta vara ett liberalt signum – skolan är den stora faktorn för social utjämning och lika livschanser. Men då krävs att vi har modet att utvärdera alla de skolreformer vi har genomfört, och ompröva det som inte fungerat fullt så bra som vi trodde.

Artikelbild

| Gunnar Asserhed skriver artikel med Erik Ullenhag.

Vi ska ha en politik för hela landet. Vi hade en gång en stark frisinnad tradition som byggde på människor som var engagerade i olika folkrörelser. Det gav vårt parti en stark ställning både i städerna och på landsbygden, något vi förlorat idag. Vi vill återuppväcka den frisinnade traditionen och se styrkan i gamla och nya folkrörelser. Politiken är inte allt. Civilsamhällets kraft måste utnyttjas för att bygga Sverige starkare.

Sverige behöver ett starkt liberalt parti och vår förändring kräver långsiktighet. Istället för kortsiktiga och spektakulära utspel behöver vi istället tillsammans uthålligt föra fram en liberal berättelse som väljarna kan känna igen sig i. Som Barbro Westerholm brukar säga: Politik är som ett maratonlopp. Och då kan vi inte agera som om det handlar om ett hundrameterslopp.