Debatt I Rapport den 25:e augusti annonserade Linda Nilarve så här: ”Södra USA drabbas av den värsta orkanen på 12 år.” Det är alldeles sant, men ändå vilseledande. Ordvalet ger ett intryck av att det varit mindre farliga orkaner under tiden och att den nuvarande är värre än vanligt.

Det sensationella är inte att en orkan av kategori 4, den näst allvarligaste, nått Texas. Det sensationella är att det är första gången på 12 år som en orkan av kategori 3 och högre når USA:s kust. Under ett helt sekel har det vanligen gått 500 dagar mellan sådana. Nu har ”lugnet” varat i 4.324 dagar, nästan 9 gånger så länge.

Verkligheten är alltså den motsatta mot den som Nilarves ordval ger intryck av.

Det har varit ovanligt få orkaner det senaste decenniet, helt motsatt det intryck SVT och de stora nyhetsbyråerna förmedlar. När det gäller klimatet kan man inte tro på deras rapportering.