Folkbladet debatt Sannolikheten för att gå med i Nato växer ju mer krigsövningar vi har med Nato. Den senaste samövningen med Natostyrkor i Stockholms skärgård i juni ökade sannolikheten för att vi blir medlemmar. Sveriges försvars-utrikes–och-statsminister deltog strax efter stridsövningarna i vår skärgård i Natotoppmötet i Warszawa med samtliga medlemsstater. Därmed växte sannolikheten för svenskt medlemskap nästan till sanning. Helt sant är att amerikanska styrkor ska förläggas i Baltikum. Risken är då att den politiska och militära spänningen i östersjöområdet trappas upp. Sannolikt förstärker Ryssland sin beredskap vid gränsen till de baltiska länderna; då kommer Natoländerna i Baltikum att öva invasionsförsvar som svar på den ryska uppladdningen. Sverige lär med stor sannolikhet samöva med Natostyrkorna på baltiskt territorium. Det innebär att våra svenska ministrar börjar tala tyst om alliansfrihet och neutralitet, och att Sverige sannolikt går med i Nato för att Ryssland anses hota vår säkerhet.