Debatt 13 700 personer i Östergötland är idag drabbade av diabetes typ 2, den typ som kan bromsas och förbättras av sunda kostvanor och motion, och som i hög grad därför räknas som en livsstilsrelaterad sjukdom. Vår livsstil utgörs av många faktorer – men enligt WHO är näringsfattig och sockerrik mat samt ett högt blodtryck numera den största riskfaktorn för att dö i förtid i Sverige.

Vi behöver se möjligheten att använda den offentliga måltiden som en utbildningsinsats och erbjuda en kost som föregår med gott exempel. I vårt land spenderas över åtta miljarder av skattebetalarnas pengar om året på råvaror till de 3 miljoner måltider som serveras dagligen i offentlig regi. Det finns gott om rekommendationer för hur den offentliga måltiden bör utformas, men ändå lever majoriteten av institutionerna inte upp till dem. Det finns inte heller någon uppföljning eller kontroll av vad våra gemensamma pengar faktiskt spenderas på.

Vi måste använda alla tillgängliga resurser för att bromsa den rådande utvecklingen av typ 2 diabetes och andra livsstilsrelaterade sjukdomar om vårt samhälle ska ha råd att bära kostnaden för vården i framtiden. Den offentliga måltiden ser vi som en självklar del. Därför uppmanar vi regering och landsting att ta vara på all den fantastiska kompetens och de rekommendationer som finns genom att skapa förutsättningar för att de efterlevs. Konkret föreslår vi tre åtgärder:

1. Kontrollfunktion kopplad till matens näringsriktighet. Då säkerställs att den skattefinansierade maten håller hög kvalitet i hela landet, oavsett vart man bor.

2. Lagkrav på matens näringsriktighet inom vård och omsorg. All mat som lagas i offentlig regi borde anses lika viktig i lagens mening.

3. Kunskapsutbyte främjas. Idag finns det många föredömliga kök runt om i landet vars kunskap bör värnas och spridas vidare till de som behöver den.

När förutsättningarna finns, när frisk mat inte behöver kosta mer och i längden leder till stora samhälleliga besparingar genom en avsevärt bättre folkhälsa. Borde vi då inte kunna kräva en bättre offentlig måltid?