Widar Socialdemokraterna tycks sitta ganska stabilt på tronen som Sveriges största parti. Vilket är en prestation som visar på de inre kvaliteter som finns i det gamla maktpartiet. Det är ingen lätt resa att växla från att under drygt 60-70 år vara universums mitt i inrikespolitiken till en tillvaro i trakten av universums svarta hål under de åtta år då Moderaterna på allvar tycktes stiga fram som efterträdare till S. För att därefter sätta sig i en tanig minoritetsregering med oerfarna miljöpartister och mot en bastant riksdagsmajoritet.

Att uppehålla sig runt 30 procent i opinionsstöd är - med tanke på dagens konkurrens i partivärlden - en bedrift. Regeringsinnehavet är i sig viktigt. Även om det politiska intresset i Sverige är tämligen stort så är det endast en tämligen begränsad grupp medborgare som följer politiken i dess dagliga detaljer och som vet hur allt det där med regering, riksdag och myndigheter hänger ihop.

Att statsministern heter Stefan Löfven och är socialdemokrat har dock de allra flesta vetskap om. Och den som är statsminister är det ju antagligen ordning och reda med så hans/hennes parti kan ju inte vara så tokigt. Oppositionspartierna ledare har det svårare. Det som gäller för dem är oftast att de behöver klaga och kritisera regeringen för att få utrymme i media. Den som klagar och "gnäller" riskerar att utstråla just gnällighet vilket inte är särskilt förtroendeingivande.

Socialdemokratins främsta politiska kvalitet är - som jag ser det - höga doser med trovärdighet när det kommer till att omhänderta kollektivens intressen och därmed också förmågan att trovärdigt argumentera för varför den enskilde då och då behöver vara beredd att stå tillbaka för att säkra kollektiva behov.

Spänningen mellan individ och kollektiv är alltid närvarande i samhället. Att omhänderta den svenska välfärdsstatens intressen är en paradgren för S. Bredden i det uppdraget är mycket stor. Det handlar om behovet av att hålla sträng koll på utgiftssidan - sjukdagar, invandring, pensioner, statlig konsumtion med mera - och det handlar om att hålla koll på intäkterna - arbetskraftsdeltagande, skattemoral, skattesatser. Beroende på tid och omständigheter kan S stå upp för kollektivet Sveriges behov av ett starkare militärt försvar likaväl som för kollektivet ensamstående föräldrars behov av bättre standard.

Kort sagt: S förtjänar sina 30 procent.