Den svenska arbetsmarknaden är mitt uppe i två utmaningar, dels en hög arbetslöshet inte minst bland nysvenskar, ungdomar och lågutbildade, och samtidigt skriker många arbetsgivare, såväl privata som offentliga, efter arbetskraft.

Det krävs flera olika politiska åtgärder för att möta dessa utmaningar. Det behövs fler jobb för de som saknar utbildning, det behövs lättnader i arbetsrätten för att fler ska kunna få sina första jobb och för att möta kraven från arbetsgivare behövs fler med högre utbildning. Det gäller inte bara de som idag är arbetslösa utan även de som kanske har jobbat några år.

Många utan utbildning som redan har startat sitt arbetsliv kanske genom ett enklare jobb riskerar att fastna i sin utveckling, även om de egentligen har kapacitet att utbilda sig och på så sätt kunna få ett jobb som kräver högre utbildning och därmed högre lön. Har man börjat tjäna egna pengar blir steget att plugga och leva på studielån mycket svårare att ta.

Jag kom själv in på arbetsmarknaden efter att varit arbetslös i olika omgångar efter gymnasiet via jobb på hamburgerrestaurang, dammsugarförsäljare och sedan kundtjänst. Efter att ha jobbat inom försäljning och kundservice i 10 år kände jag att det krävdes att jag utbildade mig för att komma vidare i mitt yrkesliv. Att efter 10 år med lön börja leva på studiebidrag och studielån i ett par år innebar naturligtvis en sänkt ekonomisk standard.

Jag har skrivit en motion till Centerpartiets partistämma i Malmö i september, där jag föreslår att man arbetar fram ett förslag på ett studiesparande, ett skattefritt sparande som kan användas för studier senare i livet.

Jag tror att skulle man kunna utbilda sig utan större ekonomiska skillnader jämfört med att arbeta, tror jag att fler människor skulle välja att efter gymnasiet först arbeta några år och sedan läsa vidare antingen på högskola/universitet eller på en yrkeshögskola. Det skulle då också innebära en större rotation på de jobb för lågutbildade som finns, så att fler får chansen att komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb.

Jag tror att många är så inriktade på att ska man plugga så måste man ta lån och leva på låga studiebidrag från staten. Vi behöver ändra detta synsätt och istället tänka att vi själva kan ta ansvar och påverka våra framtida inkomster och att det går att spara av de pengar man idag tjänar för att använda till något viktigt längre fram i livet. Ett skattefritt studiesparande under tiden man arbetar skulle ge en morot att spara pengar, för att för att skaffa sig en utbildning sig senare i livet. Med en högre andel utbildad befolkning kan vi också lättare matcha tillgänglig arbetskraft med efterfrågan från arbetsgivare.