Debatt I värsta fall kan all vattenförsörjning i Sverige, inklusive den som kyler kärnreaktorer, stanna på några minuter. Detta kan bli verklighet om vår planet träffas av en stark solstorm med Carringtonstyrka. Inte bara vattenpumparna skulle sluta fungera, utan även en stor del av all elektronik på planeten. Sist detta hände var 1859 då telegrafkablar brann och telegraferna förstördes. Förutom risk för härdsmältor i mer än 450 kärnkraftverk på planeten skulle brist på vatten vara ett kritiskt problem. I en amerikansk militärrapport från 2011, uppskattas att två tredjedelar av USA: s befolkning skulle dö av törst, svält, sjukdomar och socialt sönderfall i händelse av en mycket stark solstorm. Kanske är det så att totaleffekterna av en solstorm är så omfattande att det skapar alltför stor rädsla att agera och att det är det som gör att inga förberedelser vidtas eller någon seriös debatt förs? Solstormar går att hantera men det kräver ansvarskänsla, insikt och handlingskraft.