Widar SCB: s stora partisympatiundersökning understryker och bekräftar vad andra större och sammanvägda opinionsmätningar visat under lång tid: Regeringsfrågan kommer att sysselsätta några av partiledningarna under ganska lång tid framöver. Siffermässigt är Socialdemokraterna bättre i SCB än i andra mätningar. Det brukar S vara. Minns jag rätt så har majundersökningen från SCB vid flera val i rad visat sig ha överskattat det socialdemokratiska valresultatet med flera procentenheter. Huruvida det är så även i år kan förstås ingen veta. Det kloka ur S synvinkel är väl att räkna med att SCB: s 28 procent egentligen är 25 procent; då dämpas eventuellt kommande besvikelser.

Glädjeämnet för S denna mätning är att förlusterna mellan november 2017 och maj 2018 i större utsträckning har gått till "soffan" (Vet ej). Till SD har enbart sipprat 0.4 procent under det gångna halvåret. Vilket givet läget i den stora bilden är hyfsat bra.

Mer att läsa: Byt kurs medan tiden finns.

De som lämnat S för soffan är av allt att döma mer återvinningsbara än de som bytt till ett annat parti där de börjar rota sig. Det är säkert missnöje av vitt skilda slag som fått tidigare väljare att sätta sig i Vet ej soffan när SCB frågar vad de skulle ha röstat på om det var val i dag. Här finns folk som tycker att S är för lika SD, för olika SD, för lika Moderaterna, för olika Moderaterna, för nära Miljöpartiet, för långt bort från Miljöpartiet, för nära Nato, för långt bort från Nato, för mycket vinsttjat, för litet vinsttjat, för mycket vänster, för lite vänster och allt däremellan och lite till.

Att behaga alla dessa går givetvis inte. Och det ligger heller inte i korten. Socialdemokraterna vet av lång erfarenhet att det som har betydelse på lång sikt och som kan få rimligt missnöjda människor att rösta S är att partiet uppträder rejält, förtroendeingivande, regeringsliknande och utan alltför mycket symbolpolitiska tokigheter.

Det larmas rejält från socialdemokratins vänsterflanker om skadorna med en stram och reglerad invandringspolitik. Det påstås att skälet till att partiet så tydligt vill markera "tuffa tag" är ambitionen att få tillbaka väljare från SD. Och att den ambitionen inte fungerar eftersom S fortsätter att backa i opinionen. Som om det fanns en knapp att trycka på för att få väljare att återvända!? Vad vi vet är däremot att markeringen om en nygammal politik - som i och för sig gärna kunde ha uttryckts med mer balanserade ord och utan voteringen senare i veckan där S tillsammans med V, C och MP ska ge uppehållstillstånd till cirka 9000 unga män utan asylskäl - sannolikt har räddat S från riktigt rådåliga siffror.

Skillnaden mellan SCB november 2015 och SCB maj 2016 bär övertydligt syn för sägen.

2 juni 2016 fanns bland annat dessa ord på Folkbladets ledarsida:

"Uppgifterna i SCB är dramatiskt nakna. I maj 2014 uppmätte SCB att 57 procent av LO: s medlemmar kände sympati för Socialdemokraterna medan endast 13 procent föredrog Sverigedemokraterna. I november 2015 då invandringspolitiken slutligen kraschade inför öppen ridå hade stödet för SD stigit till 31 procent. Medan S rasat till 38 procent.

Det hoppfulla för Socialdemokraterna - och Stefan Löfvens stora chans - är att efter införandet av en reglerad invandringspolitik så förändras LO-medlemmarnas partisympatier på ett påtagligt sätt. I maj 2016 har S stigit till 45 procent medan SD dalat till 24 procent.

En liknande utveckling finns i många valkretsar. I Kalmar län rasar Socialdemokraterna från 49- och till 29 procent mellan maj 2014 och november 2015. Medan Sverigedemokraterna under samma period ökar från 3- och till 26 procent. Precis som i LO så förbättras (S) och försämras (SD) läget något efter omläggningen av politiken. Siffrorna i många av valkretsarna - Östergötland, Dalarna, Jämtland, Blekinge, Örebro och inte minst Skånes valkretsar - talar samma tydliga språk."

För kritikerna återstår kort sagt att bevisa att S skulle ha något att vinna på att flumma till invandringspolitiken igen.

S partisekreterare Lena Rådström Baastad uppträder redigt i de intervjuer jag har sett under den 5 juni då SCB-mätningen kom. Hon företräder i mina ögon en sansad och samlad hållning i ett trängt läge för S. Ett trängt läge som Socialdemokraterna i grunden delar med i första hand Moderaterna och Sverigedemokraterna som heller inte de har en susning om vad deras procent ska kunna användas till efter valet i höst.