Nyligen medverkade jag i en politisk nyhetspanel på kvartal.se. Efter inspelningen satte redaktören och programledaren Staffan Dopping rubriken "Svensk politik är i ett kramptillstånd" på inslaget. Det var en välfunnen rubrik. Expressens kulturchef Karin Olsson var med i nyhetspanelen. Med sedvanlig analytisk skärpa satte hon fingret på en del av mina sökande och lite ofärdiga tankar om det politiska kramptillståndet som inte minst praktiseras av partiet i mitt hjärta; det gamla dugliga maktpartiet Socialdemokraterna.

När allt uppfattas som en "metadebatt om invandring" så låser det sig, sa Karin Ohlsson. Så är det. Antagligen är det just sådana föreställningar - allt handlar om invandring - som på söndagen fick regeringen att  utesluta Sverigedemokraterna från den inbjudan till överläggningar om dödsskjutningar och kriminella gäng som gick ut till alla övriga riksdagspartier.

Enligt inrikesminister Mikael Damberg (S)  är SD: s "förklaringsmodell för grund" för att de ska kunna medverka i överläggningarna om gäng och skjutningar. Detta uttalande kan jag omöjligt tolka som något annat än ett uttryck för en oro att SD skulle förvandla överläggningarna till en invandringspolitisk slagplats. Och eftersom S - för att uttrycka det med små bokstäver - inte betraktar invandring som en plusfråga för dem själva så vill de försöka hålla frågan borta. Vilket ju i den riktiga världen är rejält dödfött. Folk ser vad de ser.

Låt mig i all enkelhet föreslå en annan medicin:  Slappna av och inse att allt inte handlar om invandring. Det är förvisso sant och en viktig insikt att en stor del av förklaringen till de uppblossande dödsskjutningarna och gängen är ett överdimensionerat mottagande av invandrare under många år. Men när överläggningarna om de dödliga gängen drar igång så handlar mycket lite om invandring. Problemet är svenskt. Mördarna och offren bor i Sverige. När Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg  gjorde en lysande lista för en ny politik mot kriminaliteten så var "strama åt migrationen" bara en av tio punkter.

Så är det. Och märk väl: Även invandring är ett svenskt politikområde för svenska politiker att hantera. Om nu någon trodde något annat.

Så kära socialdemokrati. Släpp rädslan för invandring. Den är en sakfråga bland andra. Släpp rädslan för SD: Krampen kan leda till förskräckelse.