Widar Man kan ha sympati för ett politiskt parti utan att nödvändigtvis gå och rösta på just det partiet när det blir dags att gå till valurnan. På måndagen 11 juni presenterade SCB en mätning av just dessa partisympatier; vilka nu - om man vill - kan jämföras med resultatet i den undersökning om vilket parti "skulle du rösta på om det var val idag" som kom från SCB för en vecka sedan. Just i den frågan är väl det mest anmärkningsvärda att så pass många av de som uppger att de skulle rösta på SD om det var val samtidigt markerar att de inte har sympati för partiet. Nästan 19 procent väljare i valmanskåren men endast lite drygt 14 procent sympatisörer; så ser det ut för Sverigedemokraterna enligt SCB. I och för sig är väl det ett mer angenämt problem i jämförelse med att likt Socialdemokraterna och Moderaterna ha fler sympatisörer än väljare. Valen avgörs ju som bekant av väljare och inte av sympatisörer.

Socialdemokratins problem med nutidens väljare är väl omskrivna sedan tidigare. Med tanke på hur illa det ser ut på många fronter är det egentligen överraskande att partiet dominerar regerandet även nu under sitt tredje verksamma sekel.

Socialdemokraterna går bäst - över 40 procent sympati och hög röstbenägenhet - bland utrikes födda och bland de av oss som är 75 år eller äldre. Tillväxten i de grupperna ska det i och för sig inte rynkas på näsan åt.

Artikelbild

| Här sitter de två statsministrar som dominerat regerandet under 2000-talet. Göran Persson med sex år och Stefan Löfven med fyra år.

I jämförelse med att tappa 10 procentenheter bland "arbetare" och att få klart pisk av Moderaterna i jättegruppen "Alla sysselsatta" så bleknar förstås S delsegrar i SCB högt betänkligt.

Ändå är det S som regerar! Att det är på det viset säger något viktigt om Socialdemokraterna i svåra lägen. "Vi sitter kvar" sa Persson. "Vi bildar regering med Miljöpartiet", sa Löfven. Alltmedan de borgerliga partiledarna far runt och ställer ultimatum inför ett eventuellt regeringsbildande efter valet. S främsta tillgång är regeringslustgenen. Sälj inte ut den tillgången genom en vänsterosande valrörelse som bara leder till öknen och till fraktionsstrider efter valet.

Ideologer som tror och vill en massa konstiga saker går det tretton på dussinet av. Vad Sverige behöver är några som kan och vill regera. Ska arbetare och sysselsatta och andra få upp ögonen för S igen så är det just genom viljan och kunskapen att ta hand om det hela på ett bra sätt.