Debatt Skrytbygget Nya vårdcentralen mitt i Finspång är just precis ett Skrytbygge! Där inne i huset finns mest bara en massa enkelrum. Det väsentligaste och viktigaste - röntgen och dagkirurgi - saknas däremot. Med tanke på alla de industrier - med risk för skador och olyckor - som finns i Finspång så är det inte utan än att jag håller med de som talar om att det är en "skandal" att det inte finns röntgen och kirurgi på den nya vårdcentralen.

Det ska bli spännande att se när slutnotan för det stora bygget kommer. Kanske visar det sig då att det hade lönat sig bättre att renovera en del av det gamla sjukhuset där man kunnat inhysa röntgen och dagkirurgi?

Särskilt om man också som man bör räknar in kostnaderna för alla de extra resor mellan Finspång och Vrinnevisjukhuset i Norrköping som nu kommer att behöva genomföras.

Nej, detta skrytbygge är inte till Finspångsbornas bästa. Det hade varit bra att om man tänkt först innan man satte igång att jobba med bygget.