Widar På söndagen 28 januari meddelades att IKEA: s skapare Ingvar Kamprad vid 91 års ålder avlidit efter en kortare tids sjukdom.

En av Sveriges kanske störste entreprenör genom tiderna lämnar efter sig ett mäktigt koncernbygge och en osannolik framgångsberättelse. IKEA är för många av oss svenskar betydligt mer än ”bara” ett företag. IKEA är på något mytiskt sätt Sverige; en företeelse som förklarar och beskriver svenskarna. Volvo har en liknande kulturell laddning i sitt varumärke. Företagens eleganta glidning i det tidigare kvalitetsfyllda konceptet ”Made in Sweden” talar nu om bilarna som ”Made by Sweden.” Bilarna må byggas i Göteborg, i Kina och på andra platser. Men produkterna är likafullt laddade med ”svenska värderingar” som säkerhet, förutsägbarhet, fred, välstånd och hygglighet.

IKEA är genom sitt breda produktsortiment ett än mer brett folkligt företag. Att köpa en ny Volvo är en mycket stor och för många familjer närmast otänkbar investering. Att köpa klädhängaren ”Spruttig” för 10 kronor eller att äta köttbullar med lingon i restaurangen för några tior är däremot nåbart för de flesta. IKEA adderar och kompletterar därmed Volvos svenskt laddade värderingslista med sådana begrepp och företeelser som enkelhet, jämlikhet och ett slags egalitär ”platthet”; alla kan välja vilka platta paket de vill bära ut till bilen och in i lägenheten för att krypande på golvet – svärande och skruvande – skapa en bokhylla, ett matbord eller en säng med förvaringslådor.

Det finns väldigt många olika berättelser om hur allt tog sin början för den unge Kamprad. Att skilja sägen från verklighet är alltmera svårt ju mer åren går.

Att han bröt ny mark och utmanade gängse och dåvarande näringslivsstrukturer är dock tveklöst sant. Hans förmåga att skapa ny logik för möbelindustrins hela näringskedja och hans talang att få med sig människor och att skapa engagemang i det hårda arbetet var också exceptionella.

Ingvar Kamprads uppväxt har skildrats mycket väl av bland andra Bertil Torekull i boken ”Historien om Ikea”. En kärleksfull mor räddade enligt Torekull Kamprad från att helt indoktrineras av faderns och farmoderns vurm för dåtidens nazism och fascism.

De som vill älta sådant och/eller misstänkliggöra Kamprad som företagare på dessa och på andra grunder; de har inte mitt öra. Bygget av IKEA är ett mästerverk som skruvade ihop Sverige till ett starkare och bättre samhälle.