Debatt Nu vet vi valresultatet. Det rödgröna blocket är något större än alliansen. Men det rödgröna blocket är i minoritet i riksdagen. Många menar att detta kan leda till stor oreda. Jag tror inte att denna höst blir särskilt besvärlig rent parlamentariskt.

Riksdagen samlas 24 september. Det första riksdagen ska göra är att välja talman.

Talmannen uppgift är att lägga fram förslag till ny statsminister och opartiskt leda riksdagens arbete.

Vi vet att alla allianspartier och SD sagt att de kommer att rösta mot Löfven som statsminister. Tillsammans har de långt mer än 175 mandat. Löfven kommer att tvingas avgå. Allt talar för att talmannen kommer att föreslå Ulf Kristersson. Han blir vald om inte minst 175 ledamöter röstar nej. Systemet är närmast skräddarsytt för en minoritetsregering.

Om talmannen misslyckas fyra gånger blir det extraval. Det eller de partier som i höst tvingar fram ett extraval kommer säkerligen att straffas av väljarna. Det är därför osannolikt att SD skulle rösta nej till Ulf Kristersson. Allianspartierna kan knappast rösta nej till sin egen statsministerkandidat.

Jag tror att Kristersson blir vald. Det är sedan statsministern som utser regeringens ledamöter. Han kommer säkerligen att erbjuda sina alliansvänner att ingå. Sannolikt kommer de att tacka ja.

En rimlig gissning är att Centern tar hand om miljö, energi, näringsliv och jordbruk. Liberalerna tar ansvar för utbildning och jämställdhet. KD tar gärna vården, äldrefrågor och familjepolitik. Moderaterna vill säkert kontrollera finansdepartementet, försvar och justitie.

Att få igenom budgeten är inte någon särskilt svår uppgift för en finansminister som är lite skicklig. Det kräver inga formella förhandlingar. Det krävs bara att budgeten läggs så att den blir bättre för SD, än ett socialdemokratiskt alternativ, stött av V och MP.

Längre fram kan denna minoritetsregering få problem. För att den ska få verkliga problem krävs dock att V, MP, S och SD enas. Alternativt att SD lägger ned sina röster och låter det rödgröna förslaget vinna. Det är inte omöjligt men jag bedömer att det är få frågor där SD tycker att det är bäst att indirekt låta V vinna. Det kan hända men det blir inte vanligt.

Redan regeringen Löfven fick stå ut med sådana nederlag till exempel när det gällde vinstbegränsning i skolan. Det gjorde dock inte att Löfven avgick. Löfven stod till och med ut med att regera med en alliansbudget under 2015.

Allt kan hända under fyra år. Ett är dock säkert. SD kan gynnas att vara ett parti som slipper ta ansvar. De kan då nyttja sitt ökade partistöd, anställa många nya utredare och gå till val 2022, med mycket goda resurser och ”rena” händer. Jag tror att resultatet av valet 2022 kan få större betydelse än detta val.