Debatt En långtidsstudie i USA visar att förmågan att känna empati gått ner till 40 procent de senaste 20 åren. Störst är nedgången den senaste tioårsperioden. Om barn och ungdomar huvudsakligen kommunicerar genom sociala medier, anser forskare att de blir sämre på att kommunicera direkt med varandra. Frågan är om det rent av är bristande empati, som bidragit till det utbredda hatet, hoten och trakasserierna på nätet?

Hur mycket tid ska barn och ungdomar sitta framför sina skärmar? Undersökningen rekommenderar förskolebarn att minimera skärmtittandet till högst två timmar per dag. Skolbarn mellan 7 och 15 år bör inte ägna mer än högst 3 timmar per dag åt skärmtittande, det vill säga tv, dator, dvd, smartphone, surfplatta och dataspel.

Varför begränsa barns och ungdomars möjligheter att utnyttja den gränslösa digitala tekniken? För mycket “skärmtid” är splittrande och stör koncentrationsförmågan. Hjärnans minnesfunktion används mindre, ju mer vi låter hårddisken i datorn ersätta vårt minne.

Därför är det lämpligt att införa mobilfria skolor. Där kan vi skapa förståelse för “digital självbehärskning”, lära våra elever avstå “skärmtid” och i stället umgås med varandra. Varför inte förbättra barns koncentrationsförmåga med en timmas daglig motion, där barnen får friheten att röra på sig utomhus och andas frisk luft?