Kommunikation är inte alltid enkelt, men ack så viktigt. I en artikel i Folkbladet den 4 juni framstod det tyvärr som att jag förordar att våra barn prioriterar eventuella hemspråk före det svenska språket. Det gör jag inte. Men språkkunnighet är alltid en tillgång, och det ger barnen den absolut bästa möjligheten för att lyckas väl i skolan. Det jag åsyftade i intervjun var att den enskilt viktigaste förutsättningen för att våra barn och elever ska kunna ta till sig kunskap är nämligen att ha ett väl utvecklat språk. Ett rikt språk med bred tillgång till ord – många ord.

Förskolans uppdrag är att ge våra barn en bra grund i det svenska språket, trots att vi i Norrköping lever i en verklighet med boendesegregation till följd av hög invandring under senaste åren. Det innebär en stor utmaning för våra förskolor och pedagoger. Men våra pedagoger gör ett mycket gott arbete, och Norrköpings kommun ligger redan nu i framkant vad gäller barns språkutveckling. Att vissa pedagoger behärskar flera språk stimulerar den utvecklingen på ett positivt sätt. Men i Sverige är svenska det språk som vi använder i undervisning, och så ska det naturligtvis också förbli. På så sätt ger vi barnen en trygg grund att stå på och skapar en svensk skola som håller ihop.