Replik Det är skillnad på asyl och nöd (replik på Gunilla Hellberg, Folkbladet 16/2)

I sin replik på mitt genmäle i Folkbladet den 10/2 blandar Gunilla Hellberg dessvärre ihop asylinvandring med människors flykt undan fattigdom och nöd. Jag har aldrig förespråkat fri invandring, däremot ser jag ett generöst förhållningssätt gentemot människor som flyr förtryck och våld som en mänsklig skyldighet.

Läs Bengt Cetes första inlägg här

Vi kan aldrig lösa världens grundläggande orättvisor genom flyktingmottagande, men likaväl som flyktingmottagande är en mänsklig skyldighet är det också en mänsklig skyldighet att verka för en jämnare fördelning av jordens tillgångar. Jag har under mina många år i miljörörelsen haft många internationella kontakter. Jag minns speciellt Kishore Shandra Ramgoolam från Bangladesh som sa till mig: Vi behöver inte ert jävla bistånd, vad vi behöver är rättvisa!

Läs Gunilla Hellbergs första inlägg här.

Har du, Gunilla Hellberg, någon annan uppfattning?